Klub „peace-keepersów” – „Polska Zbrojna” nr 39 z dn. 24.09.1999r

Nowo powstałe Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ liczy 98 członków, wśród których jest dziewięć kobiet. Dokonano wyboru władz i powołano do życia struktury terenowe. Prezesem stowarzyszenia, wybranym na niedawno odbytym pierwszym zjeździe, został gen- bryg. w st. spocz. dr Tadeusz Cepak, wiceprezesami – pik rez. Czesław Marcinkowski i ppłk Tadeusz Krzywda, sekretarzem generalnym ptk w st. spocz. Mirosław Dąbrzalski, a skarbnikiem chór. rez. Zygmunt Stężycki.

Powstanie takiej organizacji zaskoczyło wielu żołnierzy. „Misjonarze” wyjaśniają jednak, że podobne kluby istnieją m.in.. w Kanadzie i Skandynawii. Bezpośrednim zaś pretekstem do utworzenia polskiego stowarzyszenia była uchwała Światowej Federacji Kombatantów, przyjęta na zjeździe w Seulu w 1997 r., która za „kombatantów” uznała również uczestników misji pokojowych. Decyzja ta spotkała się z poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju. (CzM, g) •

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prasa o nas. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.