III Zjazd SKMP ONZ

Warszawa: III Zjazd SKMP ONZ. 15 października 2011 r. odbył się w Warszawie III Krajowy Zjazd Stowarzyszenia. Podsumowano działalność w minionej kadencji i uchwalono plan pracy na lata następne (2012 – 2015). Po sprawozdaniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, ustępujące władze jednogłośnie uzyskały absolutorium. W obradach, oprócz delegatów, uczestniczyli również zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju, z siedzibą we Francji oraz ukraińskich „peacekeeperów”. Na Zjazd przysłali swoich reprezentantów szefowie BBN i Sztabu Generalnego WP, którzy odczytali odpowiednie przesłania. Podczas debaty, po ożywionej dyskusji, uchwalono nowy statut nawiązujący do ustawy o weteranach misji poza granicami państwa oraz umożliwiający Stowarzyszeniu uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Zjazd wybrał nowe władze. Zarząd Główny składa się z 17osob, a wśród nich osobami funkcyjnymi zostali: prezesem kol. Stanisław Woźniak wiceprezesami kol. kol. Jerzy Banach, Tadeusz Sąsiadek i Waldemar Wojtan, sekretarzem generalnym kol. Andrzej Toma, skarbnikiem kol. Irek Chodowiec, a członkiem prezydium kol. Roman Guła.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.