I Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonyc

W dniu 25.10.2003 roku w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego odbywał się I Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Środowisko wrocławskich kombatantów reprezentowało 26 delegatów z najliczniejszego koła w Stowarzyszeniu (ponad 160 członków).

Wśród uczestników zjazdu były uczestniczki i uczestnicy misji pokojowych na całym świecie. Najstarszym uczestnikiem misji pokojowej był Pan płk rez. Jan Szewczyk który już w latach 1953, 1953 działał w Wietnamie. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu reprezentowali trzej delegaci – ppłk rez. Kłodkowski, mjr Stanisław Skalski, chor. sztab. Sławomir Grabczak.

W przeddzień zajazdu delegaci uczestniczyli w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w uroczystej mszy świętej „Za tych którzy służyli i służą w misjach pokojowych na całym świecie”. Mszę celebrował biskup polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszk Głódź. W mszy udział wzięli ponadto Szef Sztabu Generalnego WP gen. Czesław Piątas wraz ze swoimi poprzednikami oraz pracownicy Sztabu Generalnego (Sztab Generalny WP obchodził właśnie swoje 85 – lecie). Po uroczystej mszy złożono wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza od członków Stowarzyszenia. Ważnym wydarzeniem było spotkanie u Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Uczestnicy misji pokojowych zostali serdecznie przyjęci przez Prezydenta. Część z nich „Za szczególne zasługi w krzewieniu idei pokoju na świecie” otrzymała wysokie odznaczenia państwowe, wśród wyróżnionych byli miedzy innymi prezes koła nr 5 z Wrocławia płk Jerzy Banach, pani Lidia Ostaszkiewicz i mjr Sławomir Szkrobol. Po południu w Domu Wojska Polskiego otwarta została wystawa „50 lat misji pokojowych”. Wystawa ta ukazała półwieczny wysiłek Polaków na rzecz przywracania i utrzymywania pokoju w różnych częściach świata. Ogółem w 52 misjach pokojowych pod auspicjami ONZ, KBWE/OBWE i NATO w tym okresie służyło i służy około 48 tysięcy Polaków. Wystawa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Zjazd gościł przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Na zajeździe delegaci wybrali nowe władze stowarzyszenia. Na kolejna kadencję ponownie został wybrany na prezesa gen. bryg. Tadeusz Cepak. Z wrocławskiego koła do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybrani zostali Pani Lidia Ostaszkiewicz, Panowie Jerzy Banach, Leszek Szewczyk i Sławomir Szkrobol, a do głównej Komisji Rewizyjnej Panowie Henryk Janus i Stanisław Łapeta. Minutą ciszy uczczono pamięć 48 poległych w służbie pokoju. W toku zjazdu wyniesiono wiele wniosków do nowo wybieranych władz Stowarzyszenia w zakresie dalszego dążenia do uzyskania przez członków misji pokojowych statusu prawnego kombatanta, aktywniejszej pracy członków stowarzyszenia wśród młodzieży szkolnej i środowisk akademickich w zakresie szerzenia idei pokojowego współistnienia oraz dalszej pracy nad rozwojem naszego stowarzyszenia. Na koniec zjazdu uchwalono główne kierunki oraz nowy program działania Stowarzyszenia a także poprawki do statutu.

Z okazji 50 – lecia misji pokojowych delegaci Zjazdu otrzymali odznakę pamiątkową „50 lat Polski w misjach pokojowych”. Z tej okazji również ukazał się okolicznościowy album „Polacy w służbie pokoju 1953 – 3002” oraz w formie kieszonkowej „Polsko-Angielskie rozmówki wojskowe” wydane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej z inicjatywy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Informację nadesłał: ppłk rez. Jerzy Kłodkowski Wrocław, dnia 27.10.2003 r.h

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.