Dla zainteresowanych otrzymaniem medali UN – 1988 NOBEL PEACE PRIZE MEDAL SET i COMMEMORATIVE PEACE MEDAL

Szanowni Państwo !!!

Zainteresowanych otrzymaniem medali

– UN – 1988 NOBEL PEACE PRIZE MEDAL SET

– COMMEMORATIVE PEACE MEDAL

uprzejmie prosimy o:

1. Przesłanie na adres e-mail tolotrop@kki.pl wypełnionych odpowiednich formularzy wraz ze skanami dokumentów potwierdzających udział w misji (dyplom „W służbie Pokoju”, ID-kartę, jeżeli są to polskie dokumenty to tylko przetłumaczone na język francuski lub angielski przez biegłego tłumacza).

2. Proszę zaznaczyć, czy chcecie żeby medal przesłano Wam na adres domowy ( to wtedy proszę o podanie dokładnego adresu) czy też chcecie odebrać medal podczas uroczystości w Genewie

3. Vice – Prezes SKMP ONZ ds. kontaktów międzynarodowych Jerzy Banach na prośbę władz AISP/SPIA potwierdzi Wasze dokumenty i przekaże ich komplet dalej. Niekompletne dokumenty będą odsyłane adresatowi bez załatwienia sprawy.

4. Po przyznaniu przez kapitułę medalu, otrzymacie Państwo informację dotyczącą wysokości opłaty za medal (medal + ewentualna przesyłka) i numeru konta, na które należy dokonać wpłaty. Wszystkie koszty( tj. medalu, przesyłki + prowizje bankowe) ponosi wnioskodawca

5. Vice-Prezes nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek (ewentualne ich uszkodzenie)

Uroczystości z okazji 10 rocznicy obchodów Dnia Weterana Misji Pokojowych odbędą się 29 maja 2012r. od godz. 9.00 w Pałacu Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w uroczystościach (na własny koszt) należy:

1. Najpóźniej do 15 kwietnia br. zgłosić swój udział przesyłając na adres e-mail: tolotrop@kki.pl wypełnione formularze (w załączeniu druk nr 3) oraz zeskanowany ważny paszport. – Jest to niezbędne w celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia do siedziby UN w Genewie.

2. W formularzach zgłoszeniowych proszę zaznaczyć czy chcecie odebrać medal

(o który wystąpiliście) podczas uroczystości

3. Pozostałe sprawy, jak przejazd (przelot) , hotele załatwiacie Państwo we własnym zakresie.

4. Miejsce zbiórki przed siedzibą Pałacem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, adres: 14 Avenue de la Paix (brama główna), dnia 29 maja 2012 r.,

godzina 8.45

(Uwaga: druki nr 1, 2 i 3 są edytowalne, wobec czego proszę wypełnić je komputerowo)

Przykład, że to jest do załatwienia:)

PAMIĄTKOWY MEDAL POKOJU

Informujemy Kolegów, że Stowarzyszenie Międzynarodowe Żołnierzy Pokoju (Soldiers of Peace Internationale Association SPIA/ AISP) w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych SKMP ONZ z siedzibą Główną w Warszawie na wniosek ppłk rez. mgr inż. Artura ARTECKIEGO umotywowanego dokumentami stwierdzającymi jego udział w misji pokojowej ONZ UNIFIL w Libanie w latach 1998 – 1999, w uznaniu szeregu wybitnych zasług dla szlachetnej sprawy pokoju i godności człowieka, budowę lepszego świata poprzez promowanie sprawiedliwości, prawa międzynarodowego i postępu społecznego. Komisja utworzona z byłych żołnierzy sił pokojowych ONZ SPIA/ AISP, przyznała w dniu 07 marca 2012 roku Koledze Arturowi ARTECKIEMU z Koła Nr 43 SKMP ONZ w Białej Podlaskiej, członkowi Zarządu Głównego SKMP ONZ – Brązowy Pamiątkowy Medal Pokoju

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.