Członkowie Krakowskiego Koła SKMP ONZ gościli w Sali Rycerskiej 16 batalionu powietrzno-desantowego przy świątecznym wielkanocnym stole znamienitych gości

18 kwietnia członkowie Krakowskiego Koła SKMP ONZ gościli w Sali Rycerskiej 16 batalionu powietrzno-desantowego przy świątecznym wielkanocnym stole znamienitych gości w tym delegację Zarządu Głównego Stowarzyszenia z prezesem gen. bryg. dr Stanisławem Woźniakiem. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Królewskiego Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, który w ciepłych słowach podziękował „misjonarzom” za ich aktywną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o udziale Polaków w misjach poza granicami państwa, krzewienie patriotyzmu wśród społeczeństwa i promowanie idei obronności w środowisku krakowskiej młodzieży, której liczni przedstawiciele obecni byli podczas uroczystości. Prezydent wyróżnił medalem „Honoris Gratia” członków stowarzyszenia, płk Romana Gułę i chor. Jana Krawca. Prezes ZG Stowarzyszenia gen. Woźniak wręczył medale Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Pośmiertnie odznaczony został m.in. generał Bronisław Kwiatkowski, który zginął tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem. „Spotykamy się dziś, by oddać hołd i wspomnieć wszystkich kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę lub wrócili z misji poszkodowani. Wśród nich jest generał Kwiatkowski. Odznaczenie to jest hołdem i wyrazem należnego mu szacunku” mówił generał Woźniak. Medal odebrała wdowa po generale Krystyna Kwiatkowska. „Bardzo się cieszę, że wciąż żyje pamięć o bliskich, którzy poświęcili swoje życie ojczyźnie, służąc zarówno na jej terytorium, jak i poza jej granicami” mówiła. Dodała także, „że działania, które podejmował jej mąż były krokiem do wolności i pokoju dla milionów ludzi w różnych regionach świata”.Medale otrzymali także prof. Jan Widacki poseł na Sejm Rzeczypospolitej, gen. Andrzej Knap, gen. Jerzy Wójcik, płk Czesław Kurczyna, płk Piotr Kielec oraz płk Ryszard Chudy, chor. Mirosław Szopiński, chor. Jan Krawiec, chor. Tomasz Wójcik. Krzyż Pamiątkowy Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP otrzymał uczestnik I rotacji międzynarodowej komisji kontroli i nadzoru w Indochinach kapral w st. spocz. Marian Wlazło – członek stowarzyszenia.Wielkanocnym jajeczkiem dzielili się z kombatantami między innymi: pani Elżbieta Lęcznarowicz, z-ca prezydenta Krakowa, gen. bryg. Bogdan Tworkowski, dowódca 6 BPDes, płk Przemysław Farbotko z dowództwa 2 KZ, płk Krzysztof Syguła z dowództwa Wojsk Specjalnych, płk Krzysztof Kondrat szef WSzW Kraków, ks. prałat płk dr Stanisław Gulak dziekan Wojsk Specjalnych, płk Wiesław Górzyński dyr WBE Kraków, przedstawiciele Polskiego Związku Spadochroniarzy, LOK, PCK, UJ, delegacja Bractwa Kurkowego, prezesi i przedstawiciele stowarzyszeń i kół kombatanckich z Krakowa, przedstawiciele starostwa Miechowa i Olkusza, młodzież z XXVII LO i z zespołu „Promyki Krakowa”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.