Wystawa fotograficzna „ 10-lecie Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu ‘’

Opolex: W dniu 5.10.2010 r . w Urzędzie Marszałkowskim W Opolu została uroczyście otwarta wystawa fotograficzna pt. „ 10-lecie Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu ‘’. Otwarcia dokonał prezes Koła – ppłk rez. Edward Łakomy , zarazem autor scenariusza wystawy i jej wykonawca , w towarzystwie honorowego członka naszego Koła – prezesa ZW ZKRPiBWP płk Stefana Szelki . Kuratorium Oświaty reprezentował p. mgr Janusz Olechnowicz – st. wizytator ds. obronnych . Obecna była młodzież szkolna z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, z którą nasze Koło utrzymuje ścisłe kontakty. Prezes Koła w swym wystąpieniu zapoznał zebranych ze scenariuszem wystawy na którą składa się 15 plansz , prezentujących wszystkie dziedziny działalności Koła . Są to m.in. współpraca z władzami administracji państwowej i samorządowej , wojskowymi , oświatowymi , spotkania z młodzieżą szkolną i kadrą zawodową jednostek opolskich , powitania i pożegnania opolskich żołnierzy misji zagranicznych , koleżeńskie spotkania i wieczory wspomnień z misji , konkursy i inne przedsięwzięcia organizowane z okazji „ Dnia Peacekeepera’’, współpraca z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego , odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 30-rocznicy wylotu III zmiany PWJS na Bliski Wschód , opieka nad grobami zmarłych kolegów , sprawy socjalne , kultura , oświata i rekreacja . Po 2 tygodniach , wystawa zostanie przeniesiona do Urzędu Wojewódzkiego , a następnie będzie prezentowana w opolskich szkołach i instytucjach . Relację z otwarcia wystawy przedstawił red. Mariusz Majeran z radia „ Opole’ któremu także prezes Koła udzielił wywiadu . Opracował : E.Łakomy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.