Tour veterans Bydgoszcz to Vienna,pl

Realizując statutowe zadania integracji środowiska weteranów misji poza granicami państwa oraz popularyzacji idei utrwalania pokoju, members of the Circle No. 1 SKMP ONZ w dniach 22-25 September. uczestniczyli w podróży do Wiednia. Motywem przewodnim wyjazdu była obchodzona w tym roku 333 rocznica „wiktorii wiedeńskiej”. Podczas pobytu zaplanowano spotkanie z austriackimi weteranami misji pokojowych ONZ.
Autobus i kierowców zapewnił 2 batalion 1 Logistic Brigade. Trasa wiodła przez Czechy gdzie weterani odwiedzili Austerlitz niewielkie miasteczko, które było świadkiem jednej z największych bitew wojen napoleońskich w grudniu 1805 year. W Austrii poza zwiedzaniem Wiednia weterani odwiedzili wzgórze Kahlenberg z kościołem św. Józefa i klasztorem kamedułów. To tu polski król Jan III Sobieski we wrześniu 1683 r. wydał rozkaz do decydującej o „wiktorii wiedeńskiej” bitwy.
Kolejnymi punktami wycieczki były Filharmonia Wiedeńska, pałace Belwederu gdzie w latach 1914 – 1915 odbywały się obrady Kongresu Wiedeńskiego, Muzeum Armii oraz wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO pałac Schönbrunn.
W miejscowości Melk nad Dunajem polscy weterani spotkali się z członkami austriackiego związku uczestników misji pokojowych ONZ. W części oficjalnej przekazali austriackim kolegom pozdrowienia od członków i władz Stowarzyszenia, wręczono pamiątkowe medale nadane przez Zarząd Główny SKMP ONZ. Burmistrzowi m. Melk dla upamiętnienia obecności w tym mieści polscy weterani podarowali bogato ilustrowany album o Bydgoszczy. W organizacji wycieczki i spotkań nieocenionej pomocy udzielił wielokrotny uczestnik misji poza granicami państwa attache obrony Ambasady RP w Austrii Pana płk Adam Stępień. Za bezinteresowną pomoc oraz udział w misjach w imieniu prezesa ZG SKMP ONZ wiceprezes Ryszard Keller wręczył Panu płk. Adamowi Stępniowi medal „Za Zasługi Dla SKMP ONZ”.

Zdjęcia Krzysztof Chlebosz, Andrew Jarzębowski

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.