Spotkanie z Kombatantami w Krakowie

26 Janvier 2016 r. dans Cooperative House Jubilat à Cracovie a tenu une réunion plénière du Conseil provincial Malopolska de l'Association des anciens combattants polonais et anciens prisonniers politiques. Lors de la réunion, à l'exception des membres du Conseil provincial Malopolska participé: p.o. Chef du Bureau des Anciens Combattants et Victimes de Oppression Jan Jozef Kasprzyk, Vice-maréchal de la Malopolska Wojciech Kozak, Vice-président de la Sławomir Pietrzyk Conseil municipal, Vice-président ZG SKMP ONU, Secrétaire Général du Conseil ZKRPiBWP Waldemar Wojtan, maires des villes et des municipalités de Malopolska, que le travail et d'aider les anciens combattants. Au cours de la réunion, le ministre Kasprzyk personne distinguée méritait médailles «Pro Patria».
Wicemarszałek Wojciech Kozak odznaczył Odznaką Honorową Województwa MałopolskiegoZłoty Krzyż Małopolski członka Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, prezesa Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Edwarda Kozioła. W imieniu prezesa Zarządu Głównego, sekretarz generalny Waldemar Wojtan odznaczył liczne grono kombatantów i osób zasłużonych dla Związku przyznanymi im przez Zarząd Główny medalami „Za wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”, „Za zasługi dla ZKRPiBWP” oraz Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa. Medalem „Za wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP” został odznaczony m.in. Vice-maréchal de la Malopolska Wojciech Kozak, który w imieniu odznaczonych podziękował za wyróżnienia. Po krótkich wystąpieniach okolicznościowych gości członkowie władz małopolskiego ZW przyjęli sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego oraz plan pracy ZW na 2017 ROCK. Posiedzenie zakończyło się wspólnym obiadem.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.