Lancement de l'album des marins,pl

Sur 21 Novembre. dans la salle de conférence du Musée naval de Gdynia a eu lieu,,pl,dans la tradition du marin,,pl,le lancement d'un bilingue,,pl,Polonais-anglais,,pl,album intitulé,,pl,« soldats de la Marine en missions à l'étranger,,pl,De la Corée à l'Afghanistan ",,pl,la part consacrée à la mémoire,,pl,pour célébrer l'indépendance retrouvée par la Pologne à Place de la Liberté à la cérémonie Opole a eu lieu avec la participation des parlementaires,,pl,représentants des autorités locales,,pl,les jeunes de l'école et les résidents de Opole,,pl,La cérémonie a été suivie garde d'honneur,,pl, zgodnie z tradycją marynarską, si. wodowanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) albumu pt. „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu”, poświęconego pamięci udziału marynarzy i kadry Marynarki Wojennej RP w misjach zagranicznych Wojska Polskiego.
Autorami albumu są członkowie Koła Nr 31 w Gdyni Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ panowie Rafał P. Depczyński, Pius Kacprzak oraz Henryk Karpiński. Tłumaczenia na język angielski dokonali Państwo Kazimierz i Barbara Duchowscy – także członkowie Koła.
W trakcie „wodowania” autorzy podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Szczególne podziękowania skierowano do prezydenta Miasta GdyniPana dr. Wojciecha Szczurka, dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w GdyniPana Tomasza Miegonia oraz prezesa Zarządu Głównego SKMP ONZPana gen. le st. enterré. dr. Stanislaw Wozniak.
La cérémonie, oprócz członków gdyńskiego Koła SKMP ONZ, uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Gdyni, Marynarki Wojennej oraz Muzeum Marynarki Wojennej, a także członkowie innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich z terenu Trójmiasta.
Uroczystego „wodowania” albumu dokonała małżonka jednego z niedawno zmarłych członków Koła – Pani Teresa Kurdziel. Wzruszonym głosem wypowiedziała formułę „Wędruj po bibliotekach i czytelniach Polski, Europy i świata, informując o służbie oficerów, chorążych, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej RP dla dobra światowego pokoju i bezpieczeństwa”.
Niestety z uwagi na niewielki nakład, ograniczony możliwościami finansowymi, publikacja trafi przede wszystkim do bibliotek.
Na zakończenie za duży wkład pracy kilku członków gdyńskiego Koła SKMP ONZ udekorowano medalami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ” i „Za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej” oraz dyplomami uznania.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.