El lanzamiento del álbum de los marineros,pl

En 21 Noviembre. en la sala de conferencias Museo Naval de Gdynia se llevó a cabo,,pl,en la tradición de marinero,,pl,el lanzamiento de un bilingüe,,pl,Polaco-Inglés,,pl,álbum titulado,,pl,"soldados de la Armada en misiones en el exterior,,pl,Desde Corea hasta Afganistán ",,pl,la proporción dedicada a la memoria de los marineros y personal de la Armada polaca en misiones en el exterior del Ejército polaco,,pl,para celebrar la independencia recuperado por Polonia en la Plaza de la Libertad en la ceremonia de Opole se llevó a cabo con la participación de parlamentarios,,pl,representantes de las autoridades locales,,pl,jóvenes de la escuela y los residentes de Opole,,pl,A la ceremonia asistieron guardia de honor,,pl,Blog orquesta y la sede regional de la Policía en Wroclaw,,pl, zgodnie z tradycją marynarską, tan. wodowanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) albumu pt. „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu”, poświęconego pamięci udziału marynarzy i kadry Marynarki Wojennej RP w misjach zagranicznych Wojska Polskiego.
Autorami albumu są członkowie Koła Nr 31 w Gdyni Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ panowie Rafał P. Depczyński, Pius Kacprzak oraz Henryk Karpiński. Tłumaczenia na język angielski dokonali Państwo Kazimierz i Barbara Duchowscy – także członkowie Koła.
W trakcie „wodowania” autorzy podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Szczególne podziękowania skierowano do prezydenta Miasta GdyniPana dr. Wojciecha Szczurka, dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w GdyniPana Tomasza Miegonia oraz prezesa Zarządu Głównego SKMP ONZPana gen. el st. enterrado. dr. Stanislaw Wozniak.
La ceremonia, oprócz członków gdyńskiego Koła SKMP ONZ, uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Gdyni, Marynarki Wojennej oraz Muzeum Marynarki Wojennej, a także członkowie innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich z terenu Trójmiasta.
Uroczystego „wodowania” albumu dokonała małżonka jednego z niedawno zmarłych członków Koła – Pani Teresa Kurdziel. Wzruszonym głosem wypowiedziała formułę „Wędruj po bibliotekach i czytelniach Polski, Europy i świata, informując o służbie oficerów, chorążych, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej RP dla dobra światowego pokoju i bezpieczeństwa”.
Niestety z uwagi na niewielki nakład, ograniczony możliwościami finansowymi, publikacja trafi przede wszystkim do bibliotek.
Na zakończenie za duży wkład pracy kilku członków gdyńskiego Koła SKMP ONZ udekorowano medalami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ” i „Za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej” oraz dyplomami uznania.

Esta entrada fue publicada en Noticias y etiquetado , , , . Guarda el permalink.

Los comentarios están cerrados.