Launching the album of sailors,pl

On 21 November. in the conference room Naval Museum in Gdynia took place,,pl,in the tradition of sailor,,pl,launching a bilingual,,pl,Polish-English,,pl,titled album,,pl,"Navy soldiers in missions abroad,,pl,From Korea to Afghanistan ",,pl,the share devoted to the memory of sailors and Polish Navy personnel in foreign missions of the Polish Army,,pl,to celebrate the regained independence by Poland at Freedom Square in Opole ceremony was held with the participation of parliamentarians,,pl,representatives of local authorities,,pl,school youth and residents of Opole,,pl,The ceremony was attended honor guard,,pl,Blog orchestra and the Regional Police Headquarters in Wroclaw,,pl, zgodnie z tradycją marynarską, so. wodowanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) albumu pt. „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu”, poświęconego pamięci udziału marynarzy i kadry Marynarki Wojennej RP w misjach zagranicznych Wojska Polskiego.
The authors of the album are members of the Circle No.,,pl,Gdynia Association of Veterans in UN Peacekeeping gentlemen Raphael P,,pl,Depczyński,,pl,Pius Kacprzak and Henry Karpinski,,pl,Translations into English and made you Kazimierz Barbara Duchowscy - also members of the Circle,,pl,During the "launching" the authors thanked all,,pl,who contributed to its creation,,pl,Special thanks addressed to the Mayor of the City of Gdynia,,pl,By Dr.,,ro,Wojciech Szczurek,,pl,Director of the Naval Museum in Gdynia,,pl,Mr. Tomasz Miegonia and President of the Board of the United Nations SKMP,,pl,By genre,,ro,Apart from the members of the UN Gdynia Wheels SKMP,,pl,They attended by representatives of the City of Gdynia,,pl,Navy and Naval Museum,,pl 31 w Gdyni Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ panowie Rafał P. Depczyński, Pius Kacprzak oraz Henryk Karpiński. Tłumaczenia na język angielski dokonali Państwo Kazimierz i Barbara Duchowscy – także członkowie Koła.
W trakcie „wodowania” autorzy podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Szczególne podziękowania skierowano do prezydenta Miasta Gdyni – Pana dr. Wojciecha Szczurka, dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – Pana Tomasza Miegonia oraz prezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ – Pana gen. the st. buried. dr. Stanislaw Wozniak.
The ceremony, oprócz członków gdyńskiego Koła SKMP ONZ, uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Gdyni, Marynarki Wojennej oraz Muzeum Marynarki Wojennej, as well as members of other veterans' organizations and associations from the area of ​​the Tri-City,,pl,The ceremonial "ditching" album made the spouse of one of the recently deceased members of the Circle - Teresa Kurdziel,,pl,He spoke with emotion formula "Trek Polish libraries and reading rooms,,pl,Europe and the world,,pl,informing service officers,,pl,ensigns,,pl,non-commissioned officers and soldiers of the Polish Army and the Polish Navy for the sake of world peace and security ",,pl,Unfortunately, due to the small effort,,pl,limited financial possibilities,,pl,publication will go mainly to libraries,,pl.
Uroczystego „wodowania” albumu dokonała małżonka jednego z niedawno zmarłych członków Koła – Pani Teresa Kurdziel. Wzruszonym głosem wypowiedziała formułę „Wędruj po bibliotekach i czytelniach Polski, Europy i świata, informując o służbie oficerów, chorążych, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej RP dla dobra światowego pokoju i bezpieczeństwa”.
Niestety z uwagi na niewielki nakład, ograniczony możliwościami finansowymi, publikacja trafi przede wszystkim do bibliotek.
At the end of the great contribution to the work of several members of the Circle of Gdynia SKMP UN decorated with medals "Merit for the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions" and "Merit in promoting Knowledge Defense" and the recognition of diplomas,pl.

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.