Spotkanie wigilijne w Dowództwie Operacyjnym

19 December 2019 in Command Operational Types of Armed Forces,,pl,Kwiatkowski at Christmas Eve the table was met by staff and employees as well as invited guests,,pl,Meeting participants and soldiers of Polish Military Contingents,,pl,greeted the Deputy Operational Commander of the Armed Forces Gen.,,pl,Dr. Eng,,pl,Tadeusz Mikutel,,lv,A moment of silence gathered honored the deceased officer in PKW Latvia,,pl,a meeting of members of the Circle no,,pl,Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,The meeting was chaired by the president of the Circle,,pl,Ryszard Gard,,pl,During the meeting, in addition to summarizing the year and presenting plans for next year,,pl,two veterans of the mission on the Golan Heights were accepted into the Association,,pl,Yugoslavia and Afghanistan,,pl. gen. B. Kwiatkowskiego przy wigilijnym stole spotkała się kadra i pracownicy oraz zaproszeni goście. Uczestników spotkania oraz żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych, przywitał Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maj.. dr inż. GDP. Tadeusz Mikutel.
Chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięci zmarłego oficera w PKW Łotwa.
W swoim wystąpieniu gen. Mikutel nawiązał do tradycji zbliżających się świąt podkreślił, jak dotkliwa staje się w tych dniach tęsknota za tymi, którzy z dala od domów i rodzin wykonują zadania służbowe w kraju, i poza jego granicami oraz tymi, who have gone on eternal guard. Składając życzenia świąteczne wszystkim przybyłym, szczególnie ciepłe słowa skierował do rodzin wojskowych, poszkodowanych i rannych, kombatantów misji pokojowych oraz przyjaciół wojskowej społeczności.
Życzenia do żołnierzy i pracowników za trudną służbę i za poświęcenie dla dobra Ojczyzny skierował uczestniczący w wigilii przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej Pan Senator Jarosław Rusiecki.
Tradycyjnie już w spotkaniu świątecznym w dowództwie operacyjnym za pomocą łączy wideo uczestniczyli dowódcy i żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych pełniący aktualnie służbę poza granicami. Tą drogą, żołnierze przebywający na misjach przekazali życzenia wszystkim zgromadzonym przy żołnierskim, wigilijnym stole oraz rodzinom i weteranom w kraju. Wszyscy życzyli sobie i innym – „…pełnych pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia… dla żołnierzy na misji, to jest czas wytężonej służby, ale myślami zawsze są z rodzinami w ten świąteczny czas”.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości ksiądz kapelan Dowództwa Operacyjnego po odczytaniu ewangelii i wspólnej modlitwie, pobłogosławił zgromadzonych oraz opłatki.
Spotkanie zakończyło się tradycyjnym dzieleniem opłatkiem i składaniem życzeń. Stowarzyszenie na wigilii reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Waldemar Wojtan, oraz Kol. Waldemar Samorański.

Photos: st. choir. pc. Waldemar Młynarczyk, st. choir. pc. mar. Arkadiusz Dwulatek.

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.