Porozumienie z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

W dniu 29 listopada br. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy SKMP ONZ z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na rok 2014, a w szczególności o opłacaniu składki członkowskiej naliczanej dla Polski za członkowstwo polskich związków i stowarzyszeń kombatanckich w Światowej Federacji Weteranów. W imieniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych porozumienie podpisał Pan Jacek Polańczyk, dyrektor Departamentu Uroczystości, a w imieniu Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Woźniak prezes Zarządu Głównego SKMP ONZ. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Urzędu Pan dr Marcin Śmietanka, a Zarząd Główny SKMP ONZ reprezentowali Kol. Janusz Górecki, Krzysztof Adamczyk i Andrzej Jędrzejewski.
Po podpisaniu porozumienia Pan prezes Woźniak przekazał na ręce Pana dyrektora Polańczyka najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne dla Pana ministra Ciechanowskiego oraz wszystkich pracowników Urzędu.

This entry was posted in Aktualności and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.