Launching the album of sailors,pl

On 21 November. in the conference room Naval Museum in Gdynia took place,,pl,in the tradition of sailor,,pl,launching a bilingual,,pl,Polish-English,,pl,titled album,,pl,"Navy soldiers in missions abroad,,pl,From Korea to Afghanistan ",,pl,the share devoted to the memory of sailors and Polish Navy personnel in foreign missions of the Polish Army,,pl,to celebrate the regained independence by Poland at Freedom Square in Opole ceremony was held with the participation of parliamentarians,,pl,representatives of local authorities,,pl,school youth and residents of Opole,,pl,The ceremony was attended honor guard,,pl,Blog orchestra and the Regional Police Headquarters in Wroclaw,,pl, zgodnie z tradycją marynarską, so. wodowanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) albumu pt. „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu”, poświęconego pamięci udziału marynarzy i kadry Marynarki Wojennej RP w misjach zagranicznych Wojska Polskiego.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Launching the album of sailors,pl

Independence Day celebrations in Opole

11 November. dla uczczenia odzyskała przez Polskę niepodległości na Placu Wolności w Opolu odbyła się uroczystość z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych, government, uniformed services, veterans, młodzież szkolnej i mieszkańców Opolszczyzny.
W ceremonii wzięła udział kompania honorowa 10 blog i orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Independence Day celebrations in Opole

National Independence Day,pl

11 November. to celebrate the independence of Poland at Marshal Jozef Pilsudski Square in Warsaw, a ceremony was held with the participation of the highest state authorities,pl.
W ceremonii wzięły udział pododdziały reprezentacyjne wojska, Police, Border Guard, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy zaprezentował się pododdział reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej z Niska.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on National Independence Day,pl

Meeting of the Board of the United Nations SKMP

14 October 2017 r., w siedzibie Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, a meeting of the Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, pełnomocnicy Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Meeting of the Board of the United Nations SKMP

Integration meeting veterans in Wałcz,pl

7 October. held in Wałcz integration meeting of veterans of activities outside the country organized by the Circle Board No.,,pl,Association of Veterans in UN Peacekeeping Missions,,pl,The meeting was attended by members and supporters of the United Nations SKMP wheel in Koszalin,,pl,in Warsaw,,pl,Pile,,en,Drawsko Pomorskie and Wałcz,,pl,Participants had the opportunity to visit the museum fortification "Brickyard,,pl,Central Sports Center with a spectacular suspension bridge and the "Magic Hill,,pl,that all participants made a great impression,,pl 49 Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie i sympatycy SKMP ONZ z kół w Koszalinie, Warszawie, Pile, Drawsku Pomorskim i Wałczu. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia skansenu fortyfikacyjnego „Cegielnia”, Centralnego Ośrodka Sportu z przepięknym wiszącym mostem oraz „Magiczną Górkę”, która na wszystkich uczestnikach zrobiła ogromne wrażenie.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on Integration meeting veterans in Wałcz,pl