Spotkanie wigilijne w Dowództwie Operacyjnym

19 December 2019 in Command Operational Types of Armed Forces,,pl,Kwiatkowski at Christmas Eve the table was met by staff and employees as well as invited guests,,pl,Meeting participants and soldiers of Polish Military Contingents,,pl,greeted the Deputy Operational Commander of the Armed Forces Gen.,,pl,Dr. Eng,,pl,Tadeusz Mikutel,,lv,A moment of silence gathered honored the deceased officer in PKW Latvia,,pl,a meeting of members of the Circle no,,pl,Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,The meeting was chaired by the president of the Circle,,pl,Ryszard Gard,,pl,During the meeting, in addition to summarizing the year and presenting plans for next year,,pl,two veterans of the mission on the Golan Heights were accepted into the Association,,pl,Yugoslavia and Afghanistan,,pl. gen. B. Kwiatkowskiego przy wigilijnym stole spotkała się kadra i pracownicy oraz zaproszeni goście. Uczestników spotkania oraz żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych, przywitał Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maj.. dr inż. GDP. Tadeusz Mikutel.
Chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięci zmarłego oficera w PKW Łotwa.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Spotkanie wigilijne w Dowództwie Operacyjnym

Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7

On 18 December 2019 odbyło się zebranie członków Koła nr 7 (Warsaw Prague) Stowarzy­szenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ. Zebraniu przewodniczył prezes Koła kol. Ryszard Gard. Podczas zebrania oprócz podsumowania roku i przedstawienia planów na rok przyszły, do Stowarzyszenia przyjęto dwóch weteranów misji na Wzgórzach Golan, Jugosławii i Afgani­stanie.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7

We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

On 3 December 2019 r. do Centrum Edukacji Historycznej na warszawskiej Woli zaproszono młodzież z warszawskich szkół i uczelni. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną „We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

Symposium on Korea at the Veteran Center,pl

On 18 November 2019 r. w Centrum Weterana odbyło się Sympozjum poświęcone udziałowi Polaków w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (KNPN) in Korea.
Rozpoczęło się ono od symbolicznego oddania hołdu Polakom, którzy oddali życie dla pokoju w tym trzem oficerom, którzy zginęli 7 November 1955 r. w katastrofie lotniczej w Korei. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Symposium on Korea at the Veteran Center,pl

National Independence Day,pl

11 November. to celebrate,,pl,Anniversary of Poland regaining independence in all major cities patriotic celebrations were held with the participation of veterans of the members of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Representatives of local governments and local authorities took part in these ceremonies,,pl,troops,,pl,National Tax Administration and Territorial Defense Forces and non-governmental organizations of veterans,,pl,veterans and former soldiers,,pl,Independence Day,,pl 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich większych miastach odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
W ceremoniach tych brali udział przedstawiciele samorządów oraz władz terenowych, pododdziały wojska, Police, Border Guard, Państwowej Straży Pożarnej, Prison Service, Krajowej Administracji Skarbowej i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów, weteranów oraz byłych żołnierzy.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on National Independence Day,pl