Interesting meeting in the Main Board of the United Nations SKMP,pl

On 5 December this year. at the headquarters of the Board of the President of the UN General SKMP brig,,pl,Dr. Stanislaw Wozniak met with the President of the Management Board of the Warsaw Institute of Strategic Initiatives,,pl,WIIS,,en,The meeting was attended by Ms. Veronica Myck of Wiis and members of the Presidium of the UN ZG SKMP,,pl,During the meeting, representatives of Wiis have the opportunity to become familiar with the organizational structure,,pl,history and activities of the Association,,pl,one of whose objectives is to promote the knowledge society in the service of the peace Polish soldiers,,pl. the st. buried. dr Stanisław Woźniak spotkał się z prezesem Zarządu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) Panem Dariuszem Lasockim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Weronika Myck z WIIS oraz członkowie Prezydium ZG SKMP ONZ. Podczas spotkania przedstawiciele WIIS mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną, historią oraz działalnością Stowarzyszenia, której jednym z celów jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy o służbie dla pokoju polskich żołnierzy.
The main purpose of the visit was to present the board game "Polish Army - foreign missions" developed by WIIS in cooperation with the Veteran Center and publishing house Taktyka and Strategy as part of the project Live History - meeting with Weteran,,pl,It was agreed,,pl,that this game will be one of the prizes in contests for school youth,,pl,which the Association is the organizer,,pl,During the talks, many areas of activity were indicated,,pl,where bilateral cooperation will be possible,,pl,One of the areas of future cooperation may be the implementation of educational, educational and popularizing tasks,,pl. Uzgodniono, iż gra ta będzie jedną z nagród w konkursach dla młodzieży szkolnej, których Stowarzyszenie jest organizatorem.
Podczas rozmów wskazano wiele dziedzin działalności, w których możliwa będzie dwustronna współpraca. Jedną z płaszczyzn przyszłej współpracy może być realizacja zadań o charakterze edukacyjno-wychowawczym i popularyzatorskim. Through various forms of activity, the Association disseminates to the public the achievements and significance of the participation of soldiers of the Polish Army in peace missions and operations outside the state,,pl,The conversations took place in a nice and cordial atmosphere,,pl,which promises further cooperation,,pl. Rozmowy przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, co dobrze rokuje dalszej współpracy.

This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.