V Holy Cross Memorial March,pl

On November 9,,pl,has already been traditional,,pl,organized by the Kielce Circle no,,pl,V Holy Cross March of Remembrance of the Fallen and the Dead in Missions outside the State,,pl,The weather was good and the participants traveled beautiful within a few hours,,pl,scenic route,,pl,"Red" tourist trail of the Jodłowa Forest,,pl,from St.,,pl,Catherine through Łysica to St.,,pl,Memory of colleagues,,pl,those who died and died on missions were honored with a moment of silence,,pl,lighting the symbolic "Memorial Candle" at the start of the march,,pl,The organizers of the march would like to thank veterans and supporters from the Kielce and Radom Circle of our Association for participating in the march.,,pl 2019 r., odbył się tradycyjny już, organizowany przez kieleckie Koło nr 9 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations, V Świętokrzyski Marsz Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach poza Granicami Państwa. Pogoda dopisała a uczestnicy przemierzyli w ciągu kilku godzin przepiękną, malowniczą trasę – „czerwonym” szlakiem turystycznym Puszczy Jodłowej, ze Św. Katarzyny przez Łysicę do Św. Cross. Pamięć kolegów, poległych i zmarłych na misjach uczczono chwilą ciszy, zapalając na starcie Marszu symboliczny „Znicz Pamięci”. Organizatorzy marszu serdecznie dziękują za udział w marszu weteranom i sympatykom z kieleckiego i radomskiego Koła naszego Stowarzyszenia.
The organizers especially thank Mr. Marcin Piętak - the president of ROT,,pl,director of the cabinet of the marshal of the Świętokrzyskie voivodship and Mr. Maciej Długosz - director of the Department of Education,,pl,Of Sport and Tourism of the Marshal's Office of the Świętokrzyskie Voivodship,,pl,for the support and financial support of the 5th Świętokrzyskie March of Remembrance of the Fallen and the Dead in Missions outside the State,,pl,Who was not there should regret it,,pl,SEE ON THE ROUTE FOR THE YEAR,,pl, dyrektorowi gabinetu marszałka województwa świętokrzyskiego oraz Panu Maciejowi Długoszowi – dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – za poparcie i wsparcie finansowe V-go Świętokrzyskiego Marszu Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach poza Granicami Państwa.
Kto nie był niech żałuje – DO ZOBACZENIA NA SZLAKU ZA ROK!

This entry was posted in News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.