Tag Archives: Branch No. 7

Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7

On 18 December 2019 odbyło się zebranie członków Koła nr 7 (Warsaw Prague) Stowarzy­szenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ. Zebraniu przewodniczył prezes Koła kol. Ryszard Gard. Podczas zebrania oprócz podsumowania roku i przedstawienia planów na rok przyszły, do Stowarzyszenia przyjętoContinue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7