Siedziba i władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zarząd Główny,
Al. Niepodległości 141 ,02-570 Warszawa
tel./fax/ (+48) 261 842 456,                tel. (+48) 261 842 446
Pokój nr 521, 522 – dyżury wtorki i czwartki 10:00 do 12:00
e-mail ZG: skmponz@jmdi.pl

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Koło
1. prezes Gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Woźniak Warszawa
koło nr 16
2. wiceprezes Ryszard Keller Bydgoszcz
koło nr 1
3. wiceprezes Artur Artecki Biała Podlaska koło nr 43
4. wiceprezes Waldemar Wojtan Warszawa
koło nr 7
5. sekretarz generalny Andrzej Jędrzejewski Warszawa
koło nr 7
6. skarbnik Krzysztof Adamczyk Warszawa
koło nr 7
7. członek prezydium Włodzimierz Kuś Warszawa
koło nr 7
8. członek Edward Łakomy Opole
koło nr 25
9. członek Waldemar Baranowski Warszawa
koło nr 7
10. członek Zbigniew Broś Jarosław
koło nr 3
11. członek Irek Chodowiec Siedlce
koło nr 42
12. członek Jan Domański Drawsko Pomorskie koło nr 41
13. członek Andrzej Kobielski Warszawa
koło nr 47
14. członek Edward Kowalewski Radom
koło nr 45
15. członek Jerzy Kurowski Koszalin
koło nr 18
16. członek Eugeniusz Lipert Łódź
koło nr 40
17. członek Dariusz Stępień Kielce
koło nr 9

Główna Komisja Rewizyjna:

Lp. Funkcja imię i nazwisko Koło
1. przewodniczący Stanisław Klatt Warszawa
koło nr 7
2. zastępca Jarosław Jarocki Płock
koło nr 39
3. sekretarz Krystyna Supeł Biała Podlaska koło nr 43
4. członek Tadeusz Daukszewicz Piła
koło nr 24
5. członek Henryk Janus Wrocław
koło nr 5