Coronel Edward Potocki

Con profundo pesar anunciamos, que en 6 Enero 2016 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega prezes koła nr 33 Cracovia S. P. Col. st. enterrado. Edward Potocki. Vivió 66 año.
Większość aktywności zawodowej związał ze służba wojskową pełnioną w różnych jednostkach Wojska Polskiego w stopniu od szeregowego do pułkownika. Uczestnik misji pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym m.in. złotym Krzyżem Zasługi, złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej aktywnie działał w organizacjach zrzeszających żołnierzy rezerwy. Pełnił w nich zaszczytne funkcje w tym członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Przez dwie kadencje był prezesem Koła Nr 33 SKMP ONZ w Krakowie wchodząc jednocześnie w skład Zarządu Federacji Służb Mundurowych Małopolski. Pełnił także funkcję wiceprezesa Małopolskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Będąc w rezerwie aktywnie działał na rzecz wychowania patriotycznego i propagowania historii i tradycji Wojska Polskiego wśród młodzieży. Działał także w organizacjach wspierających osoby potrzebujące pomocy takich jak „Prometeusz” i „Gorące Serca”. Za ofiarną prace społeczną wyróżniany i odznaczany wieloma honorowymi medalami organizacyjnymi i samorządowymi w tym medalem krakowskim „Honoris Gratia”.
Hola Su Memoria.