Regolamento della legge sulle attività dei veterani al di fuori del paese:

 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 Gennaio 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom i weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 Febbraio 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 Febbraio 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu.
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marchio 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weterana poszkodowanego-żołnierza.
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marchio 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz najbliższym członkom jego rodziny.
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marchio 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznakiZa Rany i Kontuzje”.
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marchio 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marchio 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym.
 9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marchio 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.
 10. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marchio 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marchio 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługującej uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.
 12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marchio 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy.
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marchio 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranomposzkodowanym-funkcjonaruszom.
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marchio 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marchio 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marchio 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 Maggio 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 Giugno 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 Giugno 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.
 20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 Luglio 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 Luglio 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzajacego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.
 22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 Settembre 2012 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 Settembre 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionych ze służby.
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 Settembre 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 25. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 Ottobre 2012 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pobyt w Domu Weterana.
 26. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 Febbraio 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu.
 27. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 Febbraio 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu.
 28. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 Febbraio 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

 29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 Febbraio 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.