Przedstawiciel mołdawskich kombatantów w SKMP ONZ

На 13 BM. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, prezes SKMP ONZ Kol. Stanisław Woźniak spotkał się z koordynatorem Stowarzyszenia Kombatantów Wojen Lokalnych i Konfliktów Zbrojnych Republiki Mołdawii Panem Alikiem Brighidinem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Głównego SKMP ONZ. Prezes Woźniak zapoznał gościa z celami i bieżącą działalnością Światowej Federacji Weteranów oraz Stowarzyszenia.
Alik Brighidin przedstawił cele i zadania mołdawskiego stowarzyszenia, zrzeszającego weteranów wojen m.in. в Афганистане, Вьетнам, Уголки, Jemenie Egipcie, Syrii, Korei oraz konfliktów zbrojnych w Naddniestrzu.
Obie strony uznały za celowe dalsze dwustronne konsultacje oraz zacieśnianie współpracy między mołdawską organizacja kombatancką a Światową Federacja Weteranów i SKMP ONZ. Na zakończenie spotkania Kol. Woźniak obdarował gościa medalem pamiątkowy Stowarzyszenia.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.