Заседание Совета по SKMP Организации Объединенных Наций

14 Октябрь 2017 р., в штаб-квартире Совета польских ветеранов и бывших политкаторжан в Варшаве,,pl,в Ополе провели похороны президента провинциального совета польского общества ветеранов войны, полковник,,pl,Похороны начались в похоронном доме на кладбище в Ополе-Półwsie,,pl,Затем траурная процессия во главе с почтенной компанией оркестра и отправилась в близлежащих ветеранах авеню,,pl,где он отдыхал Св,,pl,память полковник Стефан Сцелка,,pl,Попрощался с умершими родственниками и представителями местных властей,,pl,молодежь и толпы людей,,pl,На похоронах присутствовали президент Ph.D. совет ZKRPiBWP Col.,,pl, Заседание Совета Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН. В заседании, помимо членов Совета приняли участие Председатель Совета по контролю, pełnomocnicy Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście.
Podczas obrad Zarząd Główny został zapoznany przez prezesa ZG SKMP ONZ z działalnością prezydium oraz sprawami, którymi aktualnie żyje Stowarzyszenie. Posiedzenie było okazją do wymiany doświadczeń z działalności społecznej prowadzonej przez koła terenowe. Zarząd Główny wysłuchał informacji skarbnika oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przyjął kilka uchwał.
Gość honorowy płk Janusz Zającpełnomocnik Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ds. Weteranów i Weteranów Poszkodowanych zapoznał członków Zarządu Głównego ze swoją działalnością. Posiedzenie było również okazją do wręczenia kilku kołom Stowarzyszenia i ich prezesom dyplomów uznania za wyjątkowo ofiarną prace społeczną. Na zakończenie prezes gen. Stanisław WOŹNIAK podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Zarządu Głównego oraz rzeczową i merytoryczną dyskusję.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.