Plénum du Conseil principal SKMP des Nations Unies,,pl,Débat à l'Université de Varsovie,,pl

11 Janvier 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Le conseil principal, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka przyjął Preliminarz Budżetowy na rok 2020. Le conseil principal, w związku z rezygnacją dotychczasowego sekretarz generalnego Kol. Andrzeja Jędrzejewskiego, zdecydował o powołaniu na to stanowisko Kol. Marka Sobieraja, qui Félicitations.
Zarząd omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące oraz przyjął plan pracy Stowarzyszenia na 2020 ROCK. Przewodniczący posiedzeniu prezes Zarządu Głównego Kol. Stanisław Woźniak podziękował uczestniczącym w posiedzeniu członkom ZG za merytoryczną, czasem burzliwą dyskusje, podczas której udało się wypracować najlepsze dla Stowarzyszenia rozwiązania. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów.
Plenum ZG Stowarzyszenia poprzedzało posiedzenie Rady Krajowej Środowiska Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powołanego w 2018 roku przez Związek Kombatantów RP i BWP. Podczas którego omówiono dotychczasową działalności środowiska w Związku oraz plany na rok 2020. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację członków nadzwyczajnych w Związku.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , , , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.