Réunion plénière du SKMONZ,pl

27 Avril 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Le conseil principal, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Henryka Janusa, przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2019. Zarząd zdecydował również o ilości delegatów na planowany na jesień br. Zjazd Krajowy Stowarzyszenia oraz omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów. Pierwszym w historii złotym medalem „Za Zasługi Dla SKMP ONZ”, sekretarz generalny ZKRPiBWP, wiceprezes ZG SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan udekorował w imieniu Zarządu Głównego prezesa Stowarzyszenia Kol. dr. Stanislaw Wozniak.
La réunion plénière de l'association ZG a été précédée d'une réunion du Conseil national de l'environnement des anciens combattants des missions de maintien de la paix des Nations Unies créée l'année dernière par l'Union des combattants polonais et le BWP.,,pl,Au cours de laquelle les activités actuelles de l'environnement dans l'Union et les projets pour l'année ont été discutés,,pl,Une attention particulière a été accordée à la situation des membres extraordinaires dans l’Union et aux préparatifs du,,pl,VII Congrès de l'Union,,pl. Podczas której omówiono dotychczasową działalności środowiska w Związku oraz plany na rok 2019. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację członków nadzwyczajnych w Związku oraz przygotowaniom do planowanego na 30 Mai de cette année. VII Kongresu Związku.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.