Reunión plenaria de la SKMONZ,pl

27 Abril 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. La placa principal, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Henryka Janusa, przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2019. Zarząd zdecydował również o ilości delegatów na planowany na jesień br. Zjazd Krajowy Stowarzyszenia oraz omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów. Pierwszym w historii złotym medalem „Za Zasługi Dla SKMP ONZ”, sekretarz generalny ZKRPiBWP, wiceprezes ZG SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan udekorował w imieniu Zarządu Głównego prezesa Stowarzyszenia Kol. dr. Stanislaw Wozniak.
La reunión plenaria de la Asociación fue precedida por una reunión del Consejo Nacional del Medio Ambiente de Veteranos de Misiones de Mantenimiento de la Paz de la ONU establecida el año pasado por la Unión de Veteranos de la República de Polonia y el BWP,,pl,Durante el cual se discutieron las actividades actuales del medio ambiente en la Unión y los planes para el año,,pl,Se prestó especial atención a la situación de los miembros extraordinarios en la Unión y los preparativos para el,,pl,VII Congreso de la Unión,,pl. Podczas której omówiono dotychczasową działalności środowiska w Związku oraz plany na rok 2019. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację członków nadzwyczajnych w Związku oraz przygotowaniom do planowanego na 30 Mayo de este año. VII Kongresu Związku.

Esta entrada fue publicada en Noticias y etiquetado , , . Guarda el permalink.

Los comentarios están cerrados.