Открытие Центра исторического образования,pl

На 10 Ноябрь 2018 г. повод 100 Годовщина восстановления независимости в Варшаве на ул.,,pl,Wolska,,pl,Центр исторического образования был официально открыт,,pl,Это плод сотрудничества Вольского культурного центра с руководством Вольского района Союза ветеранов Республики Польша и бывших политзаключенных и Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН.,,pl,Торжественное открытие Центра было сделано директором Вольского культурного центра Кшиштофом Миколаевским и председателем правления Вольского района ZKRPiBWP, а также членом Главного правления SK SK ООН.,,pl,Вальдемар Барановский,,pl,который также является координатором открытого центра,,pl. Wolskiej 46/48 uroczyście otwarto Centrum Edukacji Historycznej. Jest ono owocem współpracy Wolskiego Centrum Kultury z Zarządem Rejonu Wola Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Uroczystej inauguracji Centrum dokonali dyrektor Wolskiego Centrum Kultury Krzysztof Mikołajewski oraz prezes Zarządu Rejonu Wola ZKRPiBWP i członek Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Waldemar Baranowski, który jest również koordynatorem otwartego Centrum.
В церемонии приняли участие m.in. zastępcy burmistrza dzielnicy Wola: Grażyna Orzechowska-Mikulska i Mariusz Budziszewski, sekretarz generalny Zarządu Głównego ZKRPiBWP i wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Вальдемар Wojtan, przedstawiciele Rady Dzielnicy, środowisk kombatanckich Woli, członkowie warszawskich Kół SKMP ONZ, nauczyciele i młodzież szkolna. Po inauguracji nastąpiło otwarcie wystawy fotografii Seweryna Sołtysa „Tobie Ojczyzno“, poświęconej żołnierzom Wojska Polskiego pełniącym służbę w misjach stabilizacyjnej w Iraku i Afganistanie.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.