Celebrating 78. anniversary of the outbreak of World War II

On 1 September in many Polish cities held celebrations,,pl,Germany's attack on Poland from the day,,pl,he began the largest and deadliest military conflict in history,,pl,In the ongoing six years of World War II participated,,pl,millions of people have lost their lives,,pl,And a tribute to the memory of the fallen and honor salvos were laying flowers and wreaths at military cemeteries Polish Army soldiers at the monument commemorating the sacrifice of the Polish nation in the fight for independence and the Republic of Poland in Warsaw at the Tomb of the Unknown Soldier,,pl 78. anniversary of the outbreak of World War II.
Atak Niemiec na Polskę z dniu 1 September 1939 roku rozpoczął największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. W trwającej sześć lat II wojnie światowej uczestniczyło 61 State, 72 miliony ludzi straciło życie. Wyrazem hołdu i pamięci dla poległych były salwy honorowe i złożenie kwiatów oraz wieńców na cmentarzach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego pod pomnikami upamiętniającymi ofiarę narodu polskiego w walkach o niepodległość RP a w Warszawie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
In ceremonies attended by representatives of state authorities,,pl,Polish Armed Forces and uniformed services,,pl,as well as veterans including Biala Podlaska,,pl,Wrocław Walcz and representatives of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions and scouts,,pl, government, Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych, clergy, a także kombatanci w tym w Białej Podlaskiej, Kielce, Boat, Ostrow Wielkopolski, Wałczu i Wrocławiu przedstawiciele Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i harcerze.

This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.