Célébrer 186 l'anniversaire de l'Insurrection de Novembre,pl

Sur 25 Novembre. le monument aux morts de la bataille de Olszynka Grochowska, sur dont le conseil inscrit "Passerby dire garçon, qui se sont battus vaillamment et mourut sans crainte, mais avec des soins au cœur du sort des Polonais, le sort des générations futures - votre destin »a eu lieu les cérémonies commémoratives 186 anniversaire du déclenchement de l'Insurrection de Novembre et les héros de la bataille.
W uroczystościach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe udział wzięli mieszkańcy Grochowa, młodzież z kilkunastu szkół Pragi-Południe, harcerze oraz przedstawiciele Rady Warszawy, Rady Dzielnicy, zarządów dzielnic Rembertów Wawer i Praga-Południe. Obecni byli także przedstawiciele kombatantów, seniorów i wielu organizacji pozarządowych działających na terenie Pragi-Południe. W uroczystościach brała udział delegacja kombatantów z południowo-praskiego koła ZKRPiBWP a Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Waldemar Wojtan.
Powstanie Listopadowe 1830-1831 było powstaniem narodowym wymierzonym przeciw Rosji. Trwało od 29 XI 1830 do października 1831. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, część Ukrainy i Białorusi. Sprowokowane zostało m.in. łamaniem konstytucji Królestwa z 1815 oraz represjami wobec tajnych związków i organizacji. Jego klęska spowodowała ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego i nasilenie ucisku narodowego we wszystkich zaborach.

Photos: Dariusz Kujawa i Renata Paprzycka.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.