mjr Czesław Niewiadomski

Czesław Niewiadomski BWCon profondo rammarico annunciamo, che sulla 2 Giugno 2016 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z Koła nr 15 SKMP ONZ w Warszawie śp. mjr w st. sepolto. Czesław NIEWIADOMSKI. Przeżył lat 87. E 'nato 22 Aprile 1929 roku w m. Hubin na terenie kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W czasie II Wojny Światowej za pomoc żołnierzom WP wycofującym się od Rumunii zesłany do obozu pracy na Syberii, gdzie przepracował ponad 6 anno. W kwietniu 1946 deportowany z rodziną do Polski na Ziemie Zachodnie. Da 1950 fare 6 Maggio 1987 roku pełnił zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach w wojskach łączności. m.in. w Polskiej Jednostce w siłach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Egipt i Syria).
socio-lavoratore, membro attivo dell'Associazione dei Veterani delle missioni di pace delle Nazioni Unite, członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Weteran Działań Poza Granicami Państwa, za pobyt w łagrach na Syberii posiadał uprawnienia Osoby Represjonowanej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Sybiraka, oraz dwukrotnie medalem ONZ „W Służbie Pokoju” oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami. Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem Oficera, Przyjaciela i Kolegę, che è stato caratterizzato dal desiderio disinteressato e spontaneo per aiutare chiunque, che bisogno.
In onore della sua memoria