mjr Czesław Niewiadomski

Czesław Niewiadomski BWC'est avec un profond regret de vous informer, que sur 2 Juin 2016 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z Koła nr 15 SKMP ONZ w Warszawie śp. mjr w st. enterré. Czesław NIEWIADOMSKI. Il a survécu ans 87. Il est né 22 Avril 1929 roku w m. Hubin na terenie kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W czasie II Wojny Światowej za pomoc żołnierzom WP wycofującym się od Rumunii zesłany do obozu pracy na Syberii, gdzie przepracował ponad 6 année. W kwietniu 1946 deportowany z rodziną do Polski na Ziemie Zachodnie. DE CHEZ 1950 faire 6 Mai 1987 roku pełnił zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach w wojskach łączności. m.in. w Polskiej Jednostce w siłach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Egipt i Syria).
travailleur social, un membre actif de l'Association des anciens combattants des missions de maintien de la paix des Nations Unies, członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Weteran Działań Poza Granicami Państwa, za pobyt w łagrach na Syberii posiadał uprawnienia Osoby Represjonowanej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Sybiraka, oraz dwukrotnie medalem ONZ „W Służbie Pokoju” oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami. Nous faisons nos adieux avec un profond regret et de la direction de la tristesse, Przyjaciela i Kolegę, qui a été caractérisée par le désir désintéressé et spontanée pour aider toute personne, qui en ont besoin.
En l'honneur de sa mémoire