mjr Czesław Niewiadomski

Czesław Niewiadomski BWCon profundo pesar anunciamos, que en 2 Junio 2016 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z Koła nr 15 SKMP ONZ w Warszawie śp. MJR w er. enterrado. Czesław NIEWIADOMSKI. Przeżył lat 87. Nació 22 Abril 1929 roku w m. Hubin na terenie kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W czasie II Wojny Światowej za pomoc żołnierzom WP wycofującym się od Rumunii zesłany do obozu pracy na Syberii, gdzie przepracował ponad 6 año. W kwietniu 1946 deportowany z rodziną do Polski na Ziemie Zachodnie. De 1950 hacer 6 Mayo 1987 roku pełnił zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach w wojskach łączności. m.in. w Polskiej Jednostce w siłach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Egipt i Syria).
Społecznik, aktywny członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Weteran Działań Poza Granicami Państwa, za pobyt w łagrach na Syberii posiadał uprawnienia Osoby Represjonowanej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Sybiraka, oraz dwukrotnie medalem ONZ „W Służbie Pokoju” oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami. Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem Oficera, Przyjaciela i Kolegę, którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.
Cześć Jego pamięci