Nous voulons la paix mondiale,,pl,rencontre d'anciens combattants avec des jeunes,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

Sur 3 Décembre 2019 r. do Centrum Edukacji Historycznej na warszawskiej Woli zaproszono młodzież z warszawskich szkół i uczelni. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Au cours de la réunion, les participants ont reçu une présentation multimédia ",,pl,Participation de la Pologne aux missions de maintien de la paix de l'ONU 1953-2019 ",,pl,Tout a commencé par un hommage symbolique aux Polonais,,pl,qui est mort,,pl,dans un accident d'avion en Corée,,pl,Des délégations ont déposé des bouquets de fleurs sur le monument aux soldats tués lors de missions et d'opérations militaires à l'extérieur du pays,,plNous voulons la paix mondiale,,pl,rencontre d'anciens combattants avec des jeunes,,pl – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
Przedstawiono w niej rolę i zadania oraz osiągnięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w przywracaniu i utrzymaniu pokoju w różnych zapalnych punktach świata. Informacja nt. trwającego nieprzerwanie od 66 lat udziału Polaków w misjach pokojowych uzmysłowiła słuchaczom wielki nasz wkład w wygaszanie konfliktów zbrojnych oraz wkład Polski w proces budowy wzajemnego zaufania i stabilizacji światowego pokoju. Swoje przeżycia i doświadczenia z udziału w misjach pokojowych zgromadzonej młodzieży zaprezentował członek warszawskiego Koła nr 16 SKMP ONZ były ambasador RP Eugeniusz Sawickiuczestnik m.in. misji ONZ UNEF II (EGYPTE) i UNOSOM II (Somalia) oraz OBWE w Chorwacji. Żywa dyskusja i liczne pytania słuchaczy kierowane do p. Eugeniusza świadczyły o wielkim zainteresowaniu młodego pokolenia problematyką działania na rzecz światowego i regionalnego pokoju.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.