Konferencja Naukowa

W dniu 14 stycznia 2014 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przeprowadził w Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego konferencję naukową z okazji 25. rocznicy nadania Siłom Zbrojnym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla. Konferencję swoją obecnością zaszczycili: z-ca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pani minister Bożena Żelazowska, z-ca burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Jarosław Karcz, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce Pan minister Andrzej Towpik, szef Zarządu Planowania Operacyjnego SG WP gen. bryg. Krzysztof Motacki, szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP gen. dyw. Leszek Soczewica, zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN płk rez. Czesław Juźwik, kapelan emerytów, rencistów, kombatantów i weteranów ks. kanonik kmdr Janusz Bąk, płk Sławomir Waliszewski z Dowództwa Generalnego RSZ, prorektor ds. wojskowych i współpracy zagranicznej AON prof. dr hab. płk Dariusz Kozerawski, prof. dr hab. Elżbieta Karska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pani Karina Rathman z Ośrodka Informacji ONZ Warszawa, prezesi stowarzyszeń weteranów i kombatantów, przedstawiciele wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce.
Po powitaniu gości przez prezesa ZG SKMP ONZ gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisława Woźniaka, oraz krótkim wystąpieniu Pani minister Bożeny Żelazowskiej i odczytaniu przesłania wiceministra obrony narodowej Macieja Jankowskiego rozpoczęła się konferencja. W pierwszej sesji referaty wygłosili: dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ RP Adam Bugajski „Nasz udział w misjach NATO i UE, jako naturalna konsekwencja rozwoju polityki bezpieczeństwa Polski i jej przynależności do tych organizacji”, zastępca Dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ RP Paweł Radomski „ONZ w pokojowym rozwiązywaniu sporów”, kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. Karol Karski „Rola ONZ w organizacji misji pokojowych wypływająca z postanowień Karty Narodów Zjednoczonych. Ewolucja użycia siły w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych”, rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony dr Krzysztof PaszkowskiMisje pokojowe ONZ w polskiej polityce i strategii bezpieczeństwa narodowego”, szef Zarządu Szkolenia SG WP gen. bryg. Franciszek Kochanowski „Siły Szybkiego Reagowania ONZ”.
W drugiej sesji: prof. Janusz Zuziak, Akademia Obrony Narodowej „Udział Polski w misji rozjemczej po konflikcie KRL-D z Siłami ONZ”, dr Grzegorz Ciechanowski, Uniwersytet Szczeciński „Narodziny operacji pokojowych ONZ”, dr Zbigniew Moszumański, Wojskowe Biuro Badań Historycznych WCEO „Misja MINURCAT w Czadzie”, gen. bryg. w st. spocz. dr Edward Wejner „Doświadczenia w dowodzeniu Polską Wojskową Jednostką Specjalną w Egipcie i Syrii”, dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki „Działalność Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM na rzecz żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz ich rodzin”, wiceprezes ZG SKMP ONZ płk rez. Waldemar Wojtan „15 lat działalności SKMP ONZ w upowszechnianiu udziału Wojska Polskiego w międzynarodowych misjach pokojowych”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.