Coronel Mark Maćkiewicz

Marek1Con profundo pesar anunciamos, que en 2 Julio 2013 r. fue en guardia eterna nuestro colega sin ruedas,,pl,Varsovia S. P,,pl,Joseph Banak,,pl,La mayor parte de la actividad participan en el servicio militar en varios papeles,,pl 8 w Warszawie ś.p. Col. st. enterrado. Marek MACKIEWICZ. Przeżył lat 66. Nació 26 Junio 1947 roku w Kożuchowie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Łączności w Zegrzu. Służbę wojskową rozpoczął w jednostkach rozpoznania radioelektronicz-nego. Entre 1978-79 służył w Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie, entre 1986-1988 zastępca Attaché Obrony w Londynie, entre 1992-96 Attaché Obrony w Helsinkach. W stan spoczynku przeszedł w 1998 año.
Społeczniki, aktywny członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, członek Zarzadu Koła Nr 8 en Varsovia. Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem Oficera, przyjaciela i kolegę którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.
Cześć Jego pamięci