Federacja Organizacji Proobronnych

W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych mającym w celach działania aspekty proobronne z pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych gen. dyw. w st. spocz. prof. dr. hab. Bogusławem Packiem. Tematem spotkania było zachęcenie organizacji tych do przystąpienia do „Federacji Organizacji Proobronnych”. Federacja funkcjonuje od trzech miesięcy, a do końca czerwca zamierza uzyska osobowość prawną. Program spotkania przewidywał wprowadzenie w tematykę proobronności przez prezesa Federacji, a następnie pytania i dyskusję.
W półgodzinnym wystąpieniu gen. Pacek przedstawił założenia systemowe i organizacyjne federacji oraz omówił cele i zadania przed nią stojące. Podkreślił służebną i patriotyczną rolę i funkcję organizacji proobronnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego. Zwrócił uwagę na istotne w sferze działalności Federacji założenia dotyczące: edukacji, wychowania, certyfikacji i transparentności. Idea federacji w swym założeniu ma konsolidować środowisko organizacji proobronnych oraz stworzyć merytoryczne i jakościowe podstawy do dialogu ze strukturami polityczno-rządowymi. W swej rozmaitości form działania ma za zadanie ujednolicenie programowe i szkoleniowe, stworzenie podstawy do przyszłych uzgodnień i porozumień. Ma być zaczynem społecznej inicjatywy obronności państwa.
Dyskusja w większości ograniczyła się do problematyki statutowej. Pytania związane z rejestracją, składkami członkowskimi oraz funkcjonowaniem struktur organizacyjnych w tym władz zajęły pozostały czas spotkania. Prezes Federacji gen. Pacek szczegółowo ustosunkował się do założeń statutowych podkreślając fakt, że założenia te muszą oprzeć się na strukturach federacji, czyli uwzględniać interesy uczestniczących w zrzeszeniu organizacji. Pytanie przedstawiciela Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Kol. Artura Arteckiego dotyczące poparcia polityczno-rządowego idei federacji oraz jej wpływu na działalność społeczną w zakresie obronności zostało szeroko omówione. Stworzenie federacji i jej spójności jest początkiem drogi ku uregulowaniom prawnym uwzględniającym jej udział w strukturach samorządowych i rządowych Polski. Dyskusje zakończył prezes Federacji powtórnym zaproszeniem biorących udział w spotkaniu organizacji do przystąpienia do Federacji oraz zapewnieniem otwartości na ewentualne pytania i uzgodnienia, których nie udało się sfinalizować w trakcie spotkania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.