missione di pace partecipanti Congresso UNTAC in Cambogia,pl

14 Luglio 2017 r. nel venticinquesimo anniversario di attività di mandatario del contingente polacco,,pl,NEC Cambogia,,pl,l'amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Cambogia,,pl,sotto gli auspici del Consiglio,,pl,organizzato un incontro di veterani della missione,,pl,Nel periodo da marzo,,pl,a settembre,,pl,in Cambogia,,pl,- da parte dell'unità di ingegneria logistica servito su,,pl,di cui,,pl,Hanno pagato il prezzo più alto di questo servizio,,pl,Nel corso della riunione di fuori dei veterani delle missioni famiglia invitato ucciso in missioni in Cambogia truppe,,pl,Il presente marchio di anno,,pl,anni della costituzione del contingente militare polacco in amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Cambogia,,pl,auto UNTAC,,de,In questa missione che coinvolge più di,,pl (PKW Kambodża) w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży (UNTAC), Circle No. 7 UN SKMP, pod patronatem Zarządu Głównego, organizowało spotkanie weteranów tej misji.
W okresie od marca 1992 r. do września 1993 r. w Kambodży w 700 – osobowej jednostce logistyczno-inżynieryjnej służyło ponad 1200 Poli, z których 5 zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą.
Na spotkanie poza weteranami misji zaproszono rodziny poległych na misji w Kambodży żołnierzy.
L'incontro è iniziato con la Santa Messa per l'intenzione di "Pace nel mondo" nella Cattedrale di Campo dell'Esercito Polacco,,pl,Messa celebrata P.,,pl,Fegato Monsignor Col. gennaio,,pl,e concelebrata dai partecipanti della missione P. UNTAC,,pl,Jerzy Niedbała e P.,,pl,Cdr rez,,pl,Czesław Olszak,,pl,prima di massa,,pl,l'altare è stato istituito cinque candele per commemorare insegne caduti,,pl,Eugeniusz Lewandowski,,pl,Andrew Wydrzyńskiego,,pl,Stefana Sekułę,,pl,Zdzislaw Wyrębiaka e Andrew Bakselerowicza,,pl,Poi i partecipanti si sono recati alle operazioni Veterani Centro di fuori del paese in cui il Monumento ai Caduti in missioni militari e operazioni al di fuori dello Stato,,pl,un rappresentante del colonnello congresso partecipanti rez,,pl. Mszę odprawił ks. prałat płk January Wątroba, a koncelebrowali uczestnicy misji UNTAC ks. Col. Jerzy Niedbała i ks. kmdr rez. Czesław Olszak.
Przed Mszą św. przed ołtarzem ustawionych zostało pięć zniczy upamiętniających poległych chorążych: Eugeniusza Lewandowskiego, Andrzeja Wydrzyńskiego, Stefana Sekułę, Zdzisława Wyrębiaka i Andrzeja Bakselerowicza.
Następnie uczestnicy udali się do Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa gdzie pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, przedstawiciel uczestników zjazdu płk rez. Jerzy Latko e la vedova Jadwiga Lewandowska e la signora Eulalia Wydrzyńska deposto una corona e ha tenuto una cerimonia di candele di infiammazione che commemorano i soldati caduti di fronte a un muro della memoria,,pl,Un altro luogo la cerimonia è stato il Ministero della Difesa Convention Center, dove i partecipanti hanno ascoltato la conferenza tenuta da occasionali Col. Ph.D.,,pl,Tadeusz Leszczynski e Vice Presidente del Consiglio del SKMP Col. Nazioni Unite,,pl,Waldemar Wojtasz consegnato arrivato al casello di vedove medaglie commemorative Association,,pl,L'intera cerimonia è stata onorata dal concerto di Varsavia intergenerazionale Performing Group "Scene 50 ",,pl,Le celebrazioni è conclusa con una cena comune,,pl.
Kolejnym miejscem uroczystości było Centrum Konferencyjnego MON gdzie uczestnicy wysłuchali okolicznościowego referatu wygłoszonego przez płk rez. dr Tadeusz Leszczyńskiego a wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ Kol. Waldemara Wojtana wręczył przybyłym na zjazd wdowom pamiątkowe medale Stowarzyszenia. Całość uroczystości uświetnił koncert Warszawskiej Międzypokoleniowej Grupy Estradowej „Scena 50 ”.
Uroczystości zakończył wspólny obiad, dove i partecipanti della missione tabelle UNTAC ricordato le lunghe ore negli ultimi anni,,pl,Hanno condiviso le loro impressioni e ha mostrato souvenir importati,,pl,La discussione è proseguita fino a tarda sera,,pl,Celebrazioni assicurato il Garrison Comando Varsavia,,pl,che i partecipanti e gli organizzatori desiderano ringraziare uscita,,pl,Tomasz Jasionek i Jan Świeczak,,en, dzielili się wrażeniami i pokazywali przywiezione pamiątki. Dyskusja trwała do późnego wieczora.
Uroczystości zabezpieczyło Dowództwo Garnizonu Warszawa, któremu uczestnicy i organizatorzy zjazdu serdecznie dziękują.

Foto: Tomasz Jasionek i Jan Świeczak.

Questa voce è stata pubblicata in Notizie e contrassegnati , , , , , , , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.