Congress participants UNTAC peacekeeping mission in Cambodia,pl

14 July 2017 r. the twenty-fifth anniversary of the start of the tasks mandated by the Polish contingent,,pl,the UN Interim Administration in Cambodia,,pl,under the auspices of the Board,,pl,organized a meeting of veterans of the mission,,pl,In the period from March,,pl,until September,,pl,in Cambodia,,pl,- aside unit logistics engineering served over,,pl,The meeting veterans outside the mission invited the family of the fallen soldiers of the mission in Cambodia,,pl (PKW Kambodża) w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży (UNTAC), Circle No. 7 UN SKMP, pod patronatem Zarządu Głównego, organizowało spotkanie weteranów tej misji.
W okresie od marca 1992 r. do września 1993 r. w Kambodży w 700 – osobowej jednostce logistyczno-inżynieryjnej służyło ponad 1200 Poles, z których 5 zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą.
Na spotkanie poza weteranami misji zaproszono rodziny poległych na misji w Kambodży żołnierzy.
The meeting began with Holy Mass for the intention of "Peace in the world" in the Field Cathedral of the Polish Army,,pl,Mass celebrated Fr.,,pl,Monsignor Col. January Liver,,pl,and concelebrated by Fr. UNTAC mission participants,,pl,Jerzy Niedbała and Fr.,,pl,Cdr rez,,pl,Czesław Olszak,,pl,Before Mass,,pl,the altar was set five candles commemorating fallen ensigns,,pl,Eugeniusz Lewandowski,,pl,Andrew Wydrzyńskiego,,pl,Stefana Sekułę,,pl,Zdzislaw Wyrębiaka and Andrew Bakselerowicza,,pl,Then the participants went to the Veterans Center Operations outside the country where the Monument to the Fallen Soldiers in Military Missions and Operations Outside the State,,pl,a representative of Colonel congress participants rez,,pl. Mszę odprawił ks. prałat płk January Wątroba, a koncelebrowali uczestnicy misji UNTAC ks. Col. Jerzy Niedbała i ks. kmdr rez. Czesław Olszak.
Przed Mszą św. przed ołtarzem ustawionych zostało pięć zniczy upamiętniających poległych chorążych: Eugeniusza Lewandowskiego, Andrzeja Wydrzyńskiego, Stefana Sekułę, Zdzisława Wyrębiaka i Andrzeja Bakselerowicza.
Następnie uczestnicy udali się do Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa gdzie pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, przedstawiciel uczestników zjazdu płk rez. Jerzy Latko and widow Jadwiga Lewandowska and Mrs. Eulalia Wydrzyńska laid a wreath and held a ceremony inflammation candles commemorating fallen soldiers in front of a wall of memory,,pl,Another place the ceremony was the Ministry of Defense Convention Center where the participants listened to the occasional lecture given by Col. Ph.D.,,pl,Tadeusz Leszczynski and Vice President of the Board of the United Nations SKMP Col.,,pl,Waldemar Wojtasz handed arrived at the exit widows commemorative medals Association,,pl,The whole ceremony was honored by the Warsaw concert Intergenerational Performing Group "Scene 50 ",,pl,The celebrations ended with a joint dinner,,pl.
Kolejnym miejscem uroczystości było Centrum Konferencyjnego MON gdzie uczestnicy wysłuchali okolicznościowego referatu wygłoszonego przez płk rez. dr Tadeusz Leszczyńskiego a wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ Kol. Waldemara Wojtana wręczył przybyłym na zjazd wdowom pamiątkowe medale Stowarzyszenia. Całość uroczystości uświetnił koncert Warszawskiej Międzypokoleniowej Grupy Estradowej „Scena 50 ”.
Uroczystości zakończył wspólny obiad, where the tables UNTAC mission participants recalled the long hours the past years,,pl,They shared their impressions and showed imported souvenirs,,pl,The discussion continued late into the evening,,pl,Celebrations secured the Warsaw Garrison Command,,pl,which the participants and the organizers would like to thank exit,,pl,Tomasz Jasionek i Jan Świeczak,,en, dzielili się wrażeniami i pokazywali przywiezione pamiątki. Dyskusja trwała do późnego wieczora.
Uroczystości zabezpieczyło Dowództwo Garnizonu Warszawa, któremu uczestnicy i organizatorzy zjazdu serdecznie dziękują.

Photos: Tomasz Jasionek i Jan Świeczak.

This entry was posted in News and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.