Congress of Lebanese in Bydgoszcz,pl

On 21-22 April. in Bydgoszcz on the occasion,,pl,anniversary of the UN Security Council's establishment of a peacekeeping mission in Lebanon, UNIFIL, a friendly meeting of veterans of this mission took place,,pl,in Warsaw, in the conference room of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners, a meeting of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions was held,,pl,Apart from the members of the Main Board, representatives of the Main Revisory Commission and representatives of the Main Board participated in the meeting,,pl,The participants listened to the report on the activities of the Association's Board,,pl,financial statements for the year,,pl,and reports of the Main Audit Commission,,pl 40 rocznicy ustanowienia przez Rade Bezpieczeństwa ONZ misji pokojowej w Libanie UNIFIL odbył się zjazd koleżeński weteranów uczestników tej misji.
The organizer of the congress was Bydgoszcz Koło no,,pl,The honorary patronage was taken by the President of Bydgoszcz, Mr. Rafał Bruski,,pl,and assistance in organizing the Inspectorate for Support to the Armed Forces of the Republic of Poland,,pl,NATO Combined Forces Training Center and Museum of Land Forces,,pl,During the congress in the Support Center of the Polish Armed Forces, the scientific conference "Polish Army in UN peacekeeping operations" took place.,,pl,years of UNIFIL mission ",,pl,The main official part of the ceremony took place at the Museum of Land Forces,,pl,Medals were handed to people,,pl,which in a special way deserved to help veterans,,pl 1 UN SKMP. Patronatem honorowym zjazd objął prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, a pomocy przy organizacji udzieliły Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO i Muzeum Wojsk Lądowych.
W czasie zjazdu w klubie Inspektoratu wsparcia SZ RP odbyła się konferencja naukowa „Wojsko Polskie w operacjach pokojowych ONZ, 40 lat misji UNIFIL”. Główna część oficjalna uroczystości odbyła się na terenie Muzeum Wojsk Lądowych. Wręczono medale osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się pomagając weteranom. Bows of flowers were also placed under a plaque commemorating soldiers of the Polish Army participating in peacekeeping missions,,pl,A moment of silence was commemorated by the memory of fallen and dead colleagues,,pl,The veterans had the opportunity to see rich museum collections,,pl,The ceremony ended with an occasional concert of a military orchestra from Bydgoszcz and the band "Żuki" in the cinema of the Support Inspectorate Club,,pl,The UN Temporary Armed Forces in Lebanon were formed in March,,pl,to ensure the security and smooth withdrawal of Israeli troops from the occupied areas of southern Lebanon,,pl,The Polish Military Contingent was stationed there in the years,,pl,Initially, it was intended for medical protection,,pl. Chwilą ciszy uczczono pamięć poległych i zmarłych kolegów. Weterani mieli okazję do obejrzenia bogatych zbiorów muzealnych. Uroczystości zakończył Koncert okolicznościowy orkiestry wojskowej z Bydgoszczy oraz zespołu „Żuki” w kinoteatrze Klubu Inspektoratu Wsparcia.
UNIFIL- Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie utworzono w marcu 1978 roku celem zapewnienia bezpieczeństwa i płynnego wycofywania się wojsk izraelskich z okupowanych obszarów południowego Libanu. Polski Kontyngent Wojskowy stacjonował tam w latach 1992-2009. Początkowo przeznaczony był do zabezpieczenia medycznego. In time, he also took over the logistic security tasks,,pl,The size of the contingent, depending on the needs and tasks performed, ranged from less than,,pl,soldiers in the initial phase of the operation to over,,pl,during the greatest activity,,pl. Liczebność kontyngentu w zależności od potrzeb i wykonywanych zadań wahała się od niecałych 100 żołnierzy w początkowej fazie operacji do ponad 600 w czasie największej aktywności.

This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.