Zapraszamy na „Zjazd Kambodżaków”

This year marks,,pl,years of the establishment of the Polish military contingent in the UN Interim Administration in Cambodia,,pl,car UNTAC,,de,NEC Cambodia,,pl,In this mission involving more than,,pl,which,,pl,They paid the highest price this service,,pl,To commemorate the mission and the integration of veterans of activities outside the country,,pl,on the anniversary of the start of the tasks mandated by the NEC Cambodia,,pl,ZG SKMP under the auspices of the United Nations,,pl,organizes a meeting of veterans,,pl,to which we invite the participants in this particular mission,,pl,Warsaw University Library held a conference,,pl,"Warsaw Overview of UN Peacekeeping",,pl 25 lat od ustanowienia polskiego kontyngentu wojskowego w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży (PKW UNTAC, PKW Kambodża). W misji tej brało udział ponad 1200 Poles, z których 5 zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą.
Dla upamiętnienia misji oraz integracji środowiska weteranów działań poza granicami państwa, on 14 July., w rocznicę rozpoczęcia realizacji zadań mandatowych przez PKW Kambodża, Circle No. 7, pod patronatem ZG SKMP ONZ, organizuje spotkanie weteranów, na które serdecznie zapraszamy w szczególności uczestników tej misji.

The program includes celebrations,,pl,Mass in the Field Cathedral of the Polish Army,,pl,laying flowers at the monument at the Center for Veteran,,pl,the central ceremony at the Conference Center of Ministry of Defense,,pl,For additional volunteers for,,pl,sightseeing hall tradition at the Center for Veteran,,pl,At the ceremony were invited family,,pl,peacekeepers killed in Cambodia,,pl,which will receive commemorative medals,,pl,To protect the ceremony Commander of the Warsaw Garrison separated,,pl,bus driver,,pl,and the assistance of honor at the monument during assembly wreaths,,pl,Veterans willing to participate in the congress are requested payment,,pl,zł per person within,,pl,on a specially created account,,pl,Bank BGZ No.,,pl,marked "Exit",,pl:
1400 msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego,
1515 złożenie kwiatów pod pomnikiem w Centrum Weterana,
1700 centralne uroczystości w Centrum Konferencyjnym MON.
Dla chętnych dodatkowo o 1200 zwiedzanie sali tradycji w Centrum Weterana.

Na uroczystości zaproszone zostały rodziny 5 poległych uczestników misji w Kambodży, które otrzymają pamiątkowe medale.
Dla zabezpieczenia uroczystości Dowódca Garnizonu Warszawa wydzielił: autokar z kierowcą, oraz asystę honorową przy pomniku podczas składania wieńców.
Weterani chętni do udziału w zjeździe proszeni są o wpłatę 110 zł od osoby w terminie do 30.06.2017 r. na specjalnie w tym celu założone konto (Bank BGŻ nr 29 1600 1462 1027 2340 3000 0001) z dopiskiem „Zjazd”).
Please convey this information known to you veterans missions in Cambodia,,pl,would like to participate in the above,,pl,venture,,pl,Members of the UN SKMP,,pl,organizational clothing,,pl,Grey trousers,,pl,Mr. gray skirt,,pl,navy blue jacket "Club Show",,pl,a white shirt,,pl,UN blue beret and organizational tie,,pl,The coordinator of the Congress from the UN SKMP is Lt. Col. rez,,pl,Tadeusz Leszczynski phone,,pl,came,,sv,mail2me@onet.eu,,fr,who will be happy to answer all the questions related to Congress,,pl, które chciałyby wziąć udział w ww. przedsięwzięciu.
Członkowie SKMP ONZ – ubiór organizacyjny (szare spodnie – panie szara spódniczka, marynarka granatowa „klubówka”, biała koszula, błękitny beret ONZ i organizacyjny krawat).
Koordynatorem Zjazdu ze strony SKMP ONZ jest ppłk rez. dr Tadeusz Leszczyński tel. kom. 694-600-060, mail2me@onet.eu, który chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie ze Zjazdem związane pytania.

This entry was posted in News and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.