Окончание конкурса "ГЕРОИ СРЕДИ США",pl

14 Июнь. w siedzibie Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS”.
Приняли участие Церемония: Pan kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – prezes Za­rządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Pan Arkadiusz URBAN doradca Pani senator Anny Mari Anders – Государственный секретарь в офисе Председатель Совета Министров,,pl,Магдалена САВКА - главный специалист отдела Торжества Управления по,,pl,Пан ген,,en,Д-р Станислав WOŹNIAK - президент Главного совета Ассоциации ветеранов мира Организация Объединенных Наций,,pl,Г-н полковник д-р хаб,,pl,Витольд ЛИСОВСКИЙ - председатель комитета по конкуренции,,pl,победители II выпуск конкурса, а также родители и учителя, сопровождающие их,,pl,В Международный день участников миротворческих миссий ООН познанские ветераны встретились у памятника повстанцам Великой Польши,,pl,Он состоялся в соответствии с военной церемонией с участием почетного подразделения Учебного центра Сухопутных войск.,,pl; Pani Magdalena SAWKA – główny specjalista Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Ветеранов и жертв угнетения; Pan gen. dr Stanisław WOŹNIAK – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kom­batantów Misji Pokojowych ONZ; Pan płk dr hab. Witold LISOWSKI – przewodniczący Komisji Konkursowej; laureaci II edycji konkursu oraz rodzice i nauczyciele im towa­rzyszący.
На конкурсе, организованном Главным советом Союза ветеранов Польши и бывших политзаключенных,,pl,под почетным патронатом сенатора Анны Марии АНДЕРС,,pl,Государственный секретарь в канцелярии премьер-министра,,pl,Господин министр Ян Юзеф КАСПРЗИК - начальник Управления ветеранов войны и жертв угнетения и ваш генерал,,pl,Станислав WOŹNIAK - президент Главного совета Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН - в рамках празднования 100-летия восстановления независимости -,,pl,работать с,,pl,средняя и старшая школа со всей Польши,,pl,Конкурсная комиссия присудила три эквивалентных первых приза,,pl, pod honorowym patronatem Pani Senator Anny Marii ANDERS, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Ministra Jana Józefa KASPRZYKA – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pana gen. бриг. доктор. Stanisława WOŹNIAKA – Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości – nadesłano 269 prac z 157 szkół podstawowych, gimnazjalnych i po­nadgimnazjalnych z całej Polski.
Komisja Konkursowa przyznała trzy równorzędne pierwsze nagrody: Главы Управления по По делам ветеранов войны и жертв угнетения - Доминика Анна АНТОШ - студентка Начальная школа,,pl,Семья Ланцкоронских в Закличине для работы -,,pl,Путешествие к источникам памяти,,pl,опекун Анна Okońska,,pl,Президент Главного правления Союза ветеранов Республики Польша и BWP - Виктория JASTRZĘBSKA - ученик начальной школы №,,pl,Корнел Макушински в Седльце для работы -,,pl,Для бесчеловечного земля,,pl,опекун Мария Добровольская,,pl,Президент Главного Совета Ассоциации Ветераны миротворческих миссий ООН - Шимон ТРЕКЕР - студент Общественного Начальная школа №,,pl,Польские олимпийцы в Ополе за свою работу -,,pl,Прадед Антони,,pl,Камильский берег Кот,,ha. Lanckorońskich w Zakliczynie za pracę – Podróż do źródeł pamięci (opiekun Anna Okońska); Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP – Wiktorii JASTRZĘBSKIEJ – uczennicy Szkoły Podstawo­wej nr 12 в. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach za pracę – Na nieludzkiej ziemi (opiekun Maria Dobrowolska); Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komba­tantów Misji Pokojowych ONZ – Szymonowi GĄSIENICY – uczniowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 в. Polskich Olimpijczyków w Opolu za pracę – Pradziadek Antoni (opiekun Kamila Bisaga).
Кроме того, комиссия присудила три эквивалентных приза в категория фильма,,pl,три эквивалентных специальных приза за особые ценности когнитивный и индивидуальный взгляд на человеческий вред и десять награды за инновационный подход к сложным предметам,,pl,обязательство и напоминание потомство того, насколько важен человек против истории,,pl,на для кратких случайных выступлений гостей и организаторов был зачитан протокол Конкурсная комиссия и победители получили призы и подарки,,pl,Организаторы и Конкурсная комиссия выражают Особая благодарность ученикам и учителям начальной школы в Отделов интеграции нет,,pl,их & NBSP;. Повстанцы,,pl, trzy równo­rzędne nagrody specjalne za szczególne walory poznawcze i indywidualne spojrze­nie na krzywdę człowieka oraz dziesięć wyróżnień za nowatorskie ujęcie trudnych tematów, zaangażowanie i przypomnienie potomnym jak ważny jest pojedynczy człowiek na tle historii.
Po krótkich okolicznościowych wystąpieniach gości i organizatorów odczytano proto­kół Komisji Konkursowej a laureaci odebrali nagrody i upominki.
Organizatorzy i Komisja Konkursowa wyrażają szczególne podziękowanie dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 г. В Варшаве, za przygotowanie filmu i prac upamiętniających północno-praskie katownie, poszukiwanie ludzi będących ofiarami represji, wywiady z powstańcami warszawskimi z Domu Wsparcia przy ul. Nowolipie 22 i opiekę nam nimi. Słowa uznania i ukłony dla całej społeczności szkoły.
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP postanowił nagrodzić wszystkie szkoły biorące udział w konkursie półroczną prenumeratą miesięcznika „Polsce Wierni”.
Organizatorzy rozesłali ponadto do wszystkich autorów prac oraz szkół podziękowa­nia za udział w konkursie.
Organizatorzy konkursu kierują serdeczne podziękowania za przekazane upominki do Urzędu ds. Ветеранов и жертв угнетения, wydawnictwa Bellona, Pana Jana Ołdakowskiego – dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i Pana płk dr hab. Witolda Lisowskiego. Szczególne słowa podziękowania należą się Sekretarzowi  Redakcji miesięcznika „Polsce Wierni” Pani Alinie Janowskiej za realizację organizacyjnej strony konkursu.
Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie i zasłużony posiłek.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.