La fine della competizione "EROI SONO TRA NOI",pl

14 Giugno. presso la sede del consiglio di amministrazione Il principale ZKRPiBWP a Varsavia è stato il finale cerimoniale della seconda edizione il concorso "EROI SONO TRA GLI STATI UNITI",,pl,Mr. kmdr diploma,,pl,Henryk KALINOWSKI - Presidente del consiglio di amministrazione La principale unione di veterani della Repubblica di Polonia e ex prigionieri politici,,pl,Mr. Arkadiusz Consigliere URBAN, la senatrice Anna Mari Anders,,pl,Segretario di stato in & nbsp; ufficio Presidente del Consiglio dei ministri,,pl,Sig.ra Magdalena SAWKA - capo specialista del Dipartimento Cerimonia dell'Ufficio per,,pl,Pan gen,,en,Dr. Stanisław WOŹNIAK - presidente del Consiglio principale dell'Associazione dei veterani delle missioni di pace Nazioni Unite,,pl,Il colonnello dr hab,,pl,Witold LISOWSKI - presidente della Commissione della concorrenza,,pl.
Alla cerimonia hanno partecipato: Pan kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – prezes Za­rządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Pan Arkadiusz URBAN doradca Pani senator Anny Mari Anders – Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pani Magdalena SAWKA – główny specjalista Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Veterani e vittime di oppressione; Pan gen. dr Stanisław WOŹNIAK – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kom­batantów Misji Pokojowych ONZ; Pan płk dr hab. Witold LISOWSKI – przewodniczący Komisji Konkursowej; vincitori II edizione del concorso e genitori e insegnanti che li accompagnano,pl.
Na konkursu zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pod honorowym patronatem Pani Senator Anny Marii ANDERS, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Ministra Jana Józefa KASPRZYKA – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pana gen. brigantino. dr. Stanisława WOŹNIAKA – Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości – nadesłano 269 prac z 157 szkół podstawowych, gimnazjalnych i po­nadgimnazjalnych z całej Polski.
Komisja Konkursowa przyznała trzy równorzędne pierwsze nagrody: Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Dominice Annie ANTOSZ – uczennicy Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie za pracę – Podróż do źródeł pamięci (opiekun Anna Okońska); Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP – Wiktorii JASTRZĘBSKIEJ – uczennicy Szkoły Podstawo­wej nr 12 nella. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach za pracę – Na nieludzkiej ziemi (opiekun Maria Dobrowolska); Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komba­tantów Misji Pokojowych ONZ – Szymonowi GĄSIENICY – uczniowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 nella. Polskich Olimpijczyków w Opolu za pracę – Pradziadek Antoni (opiekun Kamila Bisaga).
Ponadto komisja przyznała trzy równorzędne nagrody w kategorii film, trzy równo­rzędne nagrody specjalne za szczególne walory poznawcze i indywidualne spojrze­nie na krzywdę człowieka oraz dziesięć wyróżnień za nowatorskie ujęcie trudnych tematów, zaangażowanie i przypomnienie potomnym jak ważny jest pojedynczy człowiek na tle historii.
Po krótkich okolicznościowych wystąpieniach gości i organizatorów odczytano proto­kół Komisji Konkursowej a laureaci odebrali nagrody i upominki.
Organizatorzy i Komisja Konkursowa wyrażają szczególne podziękowanie dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. a Varsavia, za przygotowanie filmu i prac upamiętniających północno-praskie katownie, poszukiwanie ludzi będących ofiarami represji, wywiady z powstańcami warszawskimi z Domu Wsparcia przy ul. Nowolipie 22 i opiekę nam nimi. Słowa uznania i ukłony dla całej społeczności szkoły.
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP postanowił nagrodzić wszystkie szkoły biorące udział w konkursie półroczną prenumeratą miesięcznika „Polsce Wierni”.
Organizatorzy rozesłali ponadto do wszystkich autorów prac oraz szkół podziękowa­nia za udział w konkursie.
Organizatorzy konkursu kierują serdeczne podziękowania za przekazane upominki do Urzędu ds. Veterani e vittime di oppressione, wydawnictwa Bellona, Pana Jana Ołdakowskiegodyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i Pana płk dr hab. Witolda Lisowskiego. Szczególne słowa podziękowania należą się Sekretarzowi  Redakcji miesięcznika „Polsce Wierni” Pani Alinie Janowskiej za realizację organizacyjnej strony konkursu.
Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie i zasłużony posiłek.

Questa voce è stata pubblicata in Notizie e contrassegnati , , , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.