Co-operation with the municipal. Veterans and Victims of Oppression

On 13 June 2017 r. at the headquarters of the Association of Veterans in United Nations Peacekeeping Warsaw signed an agreement on cooperation SKMP the UN Office for the Veterans and Victims of Oppression,pl, in particular, the payment of the membership fee UdsKiOR naliczanej for membership for Polish Polish veterans associations and organizations in the World Veterans Federation.

W imieniu UdsKiOR porozumienie podpisał Pan Jacek Polańczyk, dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu, and on behalf of the Association of gene. brig. the st. buried. Dr. Stanislaw Wozniak, president of the Main Board of the United Nations SKMP. Po podpisaniu porozumienia przedstawiciel UdsKiOR złożył wszystkim członkom Stowarzyszenia życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Prezes Wożniak przekazał na ręce dyrektora Polańczyka najlepsze życzenia dla Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz wszystkich pracowników Urzędu.

This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.