Weterani w szkole w Oleśnie

На 25.10.2019 г. z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie spotkali się opolscy weterani misji poza granicami państwa. Приглашено руководством,,pl,член Совета СКМП ООН принял участие в заседании,,pl,в Ополе полковник,,pl,s,,en,В день Организации Объединенных Наций по случаю 20-летия Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН в Центральной военной библиотеке в Варшаве прошла национальная научная конференция,,pl,Конференция была организована Ассоциацией ветеранов миротворческих миссий ООН.,,pl,Центральная военная библиотека,,pl,Маршал Юзеф Пилсудский и Колледж еврорегиональной экономики им.,,pl,Альсид де Гаспери в Юзефуве,,pl, w spotkaniu uczestniczyli członek ZG SKMP ONZ, Президент Circle N: 25 w Opolu płk(s) Эдвард Лакомый и ул. клирос. персонал. Станислав Gaweł.
Weterani zapoznali zgromadzonych uczniów z historią udziału Polaków w misjach poza granicami państwa, aktualnym udziałem żołnierzy Wojska Polskiego w misjach oraz zadaniach, jakie tam realizują. Prelegenci podzielili się wrażeniami z pobytu na misjach w Egipcie, Ирак и Афганистан. Prelekcjom towarzyszył pokaz slajdów oraz pamiątek i eksponatów przywiezionych z misji. Jak zwykle dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się opowieści o tradycjach i obyczajach ludności arabskiej oraz o logistycznym zabezpieczeniu kontyngentów na misjach.
Kolejnym tematem była historią i zadania statutowe Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w tym szczególny nacisk położono na działalność Koła 25 в Ополе. Рука. Edward Łakomy zapoznał młodzież z działalnością opolskiego Koła SKMP ONZ, wystawach i pokazach oraz organizowanych dla młodzieży szkolnej konkursach z okazji „Dnia Weterana”.
Na pamiątkę młodzież dostała broszurki – informatory o opolskim kole Stowarzyszenia. Prelekcja i pokazy wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów. Na zakończenie za ciekawą prelekcję weteranom podziękował Pani Dyrektor mgr Dorota Mielczarek-Koziołek.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.