Weterani w szkole w Oleśnie

On 25.10.2019 r. z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie spotkali się opolscy weterani misji poza granicami państwa. Invited by management,,pl,a member of the UN Board of the SKMP participated in the meeting,,pl,in Opole Colonel,,pl,on the day of the United Nations on the occasion of the 20th anniversary of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions, a National Scientific Conference was held at the Central Military Library in Warsaw,,pl,The conference was organized by the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Central Military Library,,pl,Marshal Józef Piłsudski and the College of Euroregional Economy named after,,pl,Alcide De Gasperi in Józefów,,pl, w spotkaniu uczestniczyli członek ZG SKMP ONZ, President Circle No. 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy i st. choir. staff. Stanislaw Gawel.
Weterani zapoznali zgromadzonych uczniów z historią udziału Polaków w misjach poza granicami państwa, aktualnym udziałem żołnierzy Wojska Polskiego w misjach oraz zadaniach, jakie tam realizują. Prelegenci podzielili się wrażeniami z pobytu na misjach w Egipcie, Iraku i Afganistanie. Prelekcjom towarzyszył pokaz slajdów oraz pamiątek i eksponatów przywiezionych z misji. Jak zwykle dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się opowieści o tradycjach i obyczajach ludności arabskiej oraz o logistycznym zabezpieczeniu kontyngentów na misjach.
Kolejnym tematem była historią i zadania statutowe Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w tym szczególny nacisk położono na działalność Koła 25 in Opole. Arm. Edward Łakomy zapoznał młodzież z działalnością opolskiego Koła SKMP ONZ, wystawach i pokazach oraz organizowanych dla młodzieży szkolnej konkursach z okazji „Dnia Weterana”.
Na pamiątkę młodzież dostała broszurki – informatory o opolskim kole Stowarzyszenia. Prelekcja i pokazy wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów. Na zakończenie za ciekawą prelekcję weteranom podziękował Pani Dyrektor mgr Dorota Mielczarek-Koziołek.

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.