Weterani pamiętają!

Традиционно, как и каждый год, ветераны, члены Ассоциации Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, зажигают огни памяти для наших однополчан, павших и погибших в миссиях и операциях за пределами страны, а также для коллег, отправившихся в вечную охрану.,,pl,В этом году эта акция была проведена практически во всех кругах Ассоциации,,pl,Ветераны также помогают в уборке могил и с разрешения семей оставляют на надгробиях постоянные эмблемы с указанием,,pl,что ветеран действия отдыхает здесь,,pl,с молодежью из Комплекса экономических и общеобразовательных школ,,pl,Коперник из Ополя ветераны из-за рубежа встретились в Миколай Коперник,,pl.
W tym roku akcję taką przeprowadzono prawie we wszystkich Kołach Stowarzyszenia. Weterani ponadto pomagają w sprzątaniu grobów oraz za zgodą rodzin pozostawiają na nagrobkach trwałe emblematy wskazujące, iż spoczywa tu Weteran Działań Poza Granicami Państwa.
Obowiązek żołnierza wobec Państwa kończy się z jego śmiercią, ale obowiązek Ojczyzny wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy…. Szczególny obowiązek Państwa to staranie by pył zapomnienia nie pokrył żołnierskich czynów, by pamięć o nich przekazywana była kolejnym pokoleniom…
Wszystkim tym co nieśli pokój niech spoczywają w pokoju. Cześć Ich Pamięci. Chwała Bohaterom!

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.