Veterans remember,pl!

Traditionally, as every year, veterans, members of the United Nations Peacekeeping Association, light up memory lights for our fellow soldiers who have fallen and died in missions and operations outside the country, as well as colleagues who have gone to eternal guard,,pl,This year, this action was carried out in almost all the Association's Circles,,pl,Veterans also help in cleaning the graves and with the permission of the families leave permanent indicating emblems on the tombstones,,pl,that an Action Veteran rests here,,pl,with young people from the Complex of Economic and General Schools,,pl,Mikołaj Kopernik in Olesno met veterans from mission outside of Poland,,pl.
W tym roku akcję taką przeprowadzono prawie we wszystkich Kołach Stowarzyszenia. Weterani ponadto pomagają w sprzątaniu grobów oraz za zgodą rodzin pozostawiają na nagrobkach trwałe emblematy wskazujące, iż spoczywa tu Weteran Działań Poza Granicami Państwa.
Obowiązek żołnierza wobec Państwa kończy się z jego śmiercią, ale obowiązek Ojczyzny wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy…. Szczególny obowiązek Państwa to staranie by pył zapomnienia nie pokrył żołnierskich czynów, by pamięć o nich przekazywana była kolejnym pokoleniom…
Wszystkim tym co nieśli pokój niech spoczywają w pokoju. Honor their memory. Chwała Bohaterom!

This entry was posted in News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.