Warszawskie obchody Dnia Weterana

Traditionally, Like every year,, on 29 May this year. the Polish Army Museum in Warsaw took place the ceremony of laying a wreath and bunches of flowers at the obelisk "In honor of the Polish Army soldiers who died on peacekeeping missions,,pl,humanitarian and stabilization "near,,pl,which they are urns with earth from all the places where he died on missions Polish soldiers,,pl,The ceremony organized by the Main Board and the Warsaw Wheels Association of Veterans of United Nations Peacekeeping occasion of "International Day of United Nations Peacekeepers" "Veteran's Day activities outside the country",,pl, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze. Uroczystość zorganizował Zarząd Główny oraz warszawskie Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z okazji „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ” „Dnia weterana działań poza granicami państwa”.
The ceremony was attended by numerous members of the veterans of the Warsaw Association of Circles and school children,,pl,after a short speech, the Vice President of the World Veterans Federation,,pl,President of the Board of the United Nations General SKMP,,pl,Stanisława Woźniaka there was a ceremony of laying a wreath and flowers and inflammation of the torch,,pl,On the same occasion the Association of Combatants of the UN Peacekeeping Mission in cooperation with the Warsaw Institute for Peace Research and the Institute of International Relations, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw on,,pl,Warsaw University Library held a scientific conference,,pl. The hours. 12.00 po krótkim wystąpieniu wiceprezydenta Światowej Federacji Weteranów, prezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ gen. brig. the st. buried. dr. Stanisława Woźniaka nastąpiła ceremonia złożenia wieńca i kwiatów oraz zapalenia znicza.
Z tej samej okazji Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przy współpracy z Warszawskim Instytutem Badań nad Pokojem oraz Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 May this year. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziło konferencję naukową pt. „Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ”.

This entry was posted in News and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.