Warsaw celebration of the Peacekeeper Day,pl

On 29 May this year. in Warsaw, the International Day of the UN Peacekeepers was celebrated,,pl,In which participated a group of veterans of the members of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions in Warsaw with vice-president of the World Veteran Federation,,pl,and a group of combatants with the president of the Main Board of the Combatants' Union and Former Political Prisoners, Colonel Hab,,pl,Ryszard Sobierajski,,pl,on the eve of the "International Day of Participants of UN Peacekeeping Missions" at the University of Warsaw,,pl,in the ballroom of the Tyszkiewicz-Potocki Palace - the second edition of the conference entitled,,pl,The organizers of the Conference were the Warsaw Institute for Peace Research,,pl, Veterans Day Activities outside the country. W których uczestniczyła grupa weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Kół z Warszawy z wiceprezydentem Światowej Federacji Weteranów, President of the Board of the UN General SKMP. brig. the st. buried. Dr. Stanislaw Wozniak, oraz grupa kombatantów z prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznym płk dr hab. Ryszardem Sobierajskim.
Po krótkich wystąpieniach okolicznościowych i odczytaniu przesłania Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy WP poległych w misjach wojskowych poza granicami państwa, located at the Museum WP.

This entry was posted in News and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.