Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ

On 25 May this year. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja pt. „Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ”. Organized on the occasion of the International Day of UN Peacekeepers by the Warsaw Institute for Peace Studies,,pl,WNPiSM Institute of International Relations University of Warsaw and the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,ISM,,en, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Conference organizers set themselves the goal of an attempt to review the policy challenges,,pl,legal,,pl,operational and technical facing UN peacekeeping missions,,pl,The subject was included in the two panels,,pl,The experts first discussed the existing problems mission,,pl,The second one,,pl,an attempt to design the operation room,,pl,In the first panel, entitled,,pl,"The state of UN peacekeeping missions - past successes and failures" participated,,pl,Irena POPIUK-Rysińska,,lt,ISM UW,,nl,Military Academy of Arts,,pl,and moderated by Dr. Iwona Wyciechowska,,pl,In the second panel, entitled,,pl,"The prospect of UN peacekeeping missions in the twenty-first century - a case study of a new mission" participated,,pl,Catherine Trzpis-Szysz,,pl,Warsaw Institute of Peace Research,,pl,dr Dorota Heidrich,,en, prawnych, operacyjnych i technicznych stojących przed misjami pokojowymi ONZ.
Tematyka została ujęta w dwóch panelach. W pierwszym eksperci omówili dotychczasowe problemy misji. Drugi natomiast, stanowił próbę zaprojektowania operacji pokojowej.
W panelu pierwszym zatytułowanym: „Stan misji pokojowych ONZ – dotychczasowe sukcesy i porażki” uczestniczyli: dr hab. Irena Popiuk-Rysińska (ISM UW), gen. dr. Stanislaw Wozniak (Peacekeeping Veterans Association of the United Nations), Lt. Col.. dr Piotr Lotarski (Akademia Sztuki Wojennej) a moderatorem była dr Iwona Wyciechowska (ISM UW).
W panelu drugim zatytułowanym: „Perspektywa misji pokojowych ONZ w XXI wieku – studium przypadku nowej misji” uczestniczyli: Katarzyna Trzpis-Szysz (Warszawski Instytut Badań nad Pokojem), dr Dorota Heidrich (ISM UW), with. Piotr Łukasiewicz,,pl,Global.Lab,,en,Major Dr. Michał Fiszer,,pl,Collegium Civitas,,en,and moderated by Antoni Pieńkos,,pl,Warsaw Institute of Strategic Initiatives,,pl,In discussions at a conference that the mission veterans practitioners and researchers and students referentom asked a series of questions and presented a lot of interesting comments,,pl,Alexander curtain and Waldemar Wojtan,,pl (Global.Lab), mjr dr Michał Fiszer (Collegium Civitas) a moderatorem był Antoni Pieńkos (Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych).
W dyskusjach uczestniczący w konferencji tak praktycy weterani misji jak i naukowcy i studenci zadawali referentom szereg pytań oraz prezentowali wiele ciekawych opinii.

Foot. Aleksandra Zasłona i Waldemar Wojtan

This entry was posted in News and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.