In Szczecin, cooperation was discussed,pl

On 14 March vice-president of the Main Board of SKMP ONZ Kol,,pl,and treasurer of ZG Kol,,pl,Krzysztof Adamczyk accompanied the President of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners,,pl,Ryszard Sobierajski in a meeting with the Management Board of Szczecińskiego Koła nr,,pl,The board of the wheel familiarized members of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners with the main directions of the Association's activity and tasks resulting from the work plan of the Circle for the year,,pl,in the headquarters of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions vice president of the World Veterans Federation,,pl,chairman of SKMP ONZ Kol,,pl. Waldemar Wojtan, oraz skarbnik ZG Kol. Krzysztof Adamczyk towarzyszyli Panu prezesowi Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Colonel. dr. hab. Ryszardowi Sobierajskiemu w spotkaniu ze Zarządem Szczecińskiego Koła nr 19 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations. Zarząd koła zapoznał członków Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z głównymi kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy koła na rok 2018. Profesor Ryszard Sobierajski przedstawił główne przedsięwzięcia Związku oraz możliwości dalszej integracji i współpracy między naszymi organizacjami. Wysoko ocenił współpracę pomiędzy Związkiem i Stowarzyszeniem w Szczecinie i Województwie Zachodniopomorskim. W trakcie spotkania Prezes Koła Kol Adam Kulbiej wręczył Panu Profesorowi Ryszardowi Sobierajskiemu książkę „Żołnierze z Pomorza Zachodniego w Komisjach Rozjemczych i Misjach Pokojowych ONZ”. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.